U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Gemeente start met project ‘Visie Dokkum’

Actuele visie voor Dokkum moet kansen en mogelijkheden combineren

Het college van de gemeente Noardeast-Fryslân gaat starten met een plan van
aanpak voor het project ‘Visie Dokkum. Er is behoefte aan een actuele visie voor
de stad Dokkum. Het is de uitdaging om alle kansen en mogelijkheden zo volledig
mogelijk te benutten en te combineren.

Op dit moment is er geen actuele visie voor Dokkum

Dat maakt het lastig om plannen en ideeën uit de samenleving goed te kunnen beoordelen.
Bovendien zijn er meer ontwikkelingen in de stad. Als er geen visie is, dan ontbreekt de
samenhang vaak. Ook is nu geen duidelijke rol voor Dokkum aangegeven. Hoe wil de stad
zich in de directe en verre omgeving onderscheiden?

Het is belangrijk om tot een visie voor de stad te komen

De Omgevingswet schrijft dat niet alleen voor, maar het is ook gewenst dat alle belangen in
en om de stad, goed worden afgewogen. Diverse initiatiefgroepen zijn al bezig met de
visievorming voor Dokkum. Dit juicht de gemeente toe. Door de visie kunnen alle
initiatieven samenkomen.

De Visie Regiostad Dokkum komt tot stand door samenwerking

Inwoners, ondernemers, bedrijven en organisaties uit Dokkum worden gevraagd om mee te
praten. De initiatieven vanuit de samenleving die er al zijn, zijn een mooie start. Het bureau
Weusthuis en Partners uit Groningen begeleidt het hele traject. De medewerkers van
Weusthuis horen graag welke ideeën er leven in de samenleving. Er wordt een
onlinebijeenkomst georganiseerd om die ideeën op te halen. Hier komt nog meer informatie
over.

Beleid over Dokkum en toezeggingen aan partijen worden meegenomen

Als alles inzichtelijk is gemaakt, wordt een concept visie gemaakt. Ook wordt een begin
gemaakt met het bij de visie behorende Uitvoeringsprogramma. Beide documenten worden
teruggelegd bij de deelnemers aan de onlinebijeenkomst. Op basis van die uitkomst wordt
de Visie Regiostad Dokkum definitief gemaakt en wordt het Uitvoeringsprogramma in eerste
aanleg opgesteld. De verwachting is dat de definitieve versie klaar is in de tweede helft van
2021.

 

Foto: Michel Drone-Aces