Kan uw bezoek aan het gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum.
Meer informatie, o.a. over de aangepaste dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus.

Gezamenlijke rekenkamercommissie voor raden Dantumadiel en Noardeast-Fryslân

De gemeenteraden van Dantumadiel en Noardeast-Fryslân richten een gezamenlijke rekenkamercommissie op die onderzoekt of gemeentelijk beleid zinnig, zuinig en zorgvuldig wordt uitgevoerd.

Hiervoor is gezocht naar een gemengd team qua kennis en ervaring, met oog voor vernieuwende onderzoeksmethoden en een creatieve manier van presenteren. Als beoogd voorzitter wordt voorgesteld de heer J. Roebroek uit Groningen en als beoogde leden de dames S. de Graaf uit Groningen en J. Westinga uit Warten.

De rekenkamercommissie wordt bijgestaan door een secretaris, dit is mw. T. Toren uit Dokkum.
Een begeleidingscommissie van 5 raadsleden uit beide gemeenten fungeert als eerste aanspreekpunt en draagt zorg voor goede communicatie tussen raden en rekenkamercommissie.

Installatie van de leden vindt plaats in de raadszaal te Kollum op 1 oktober aanstaande.