Belangrijke notificatie

In verband met een verbouwing is het gemeentehuis in Dokkum vanaf 1 juli tijdelijk gesloten. Vanaf 4 juli kunt u voor burgerzaken terecht op het gemeentehuis in Kollum. Voor een beperkt aantal producten kunt u terecht in Damwâld.

Historisch symposium over de Waalse Furie in Dokkum

Het jaar 1572 is het begin van de ‘Geboorte van Nederland’ en een keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Elke stad en veel dorpen in ‘de Nederlanden’ speelden hierin hun eigen rol en hebben hierin een eigen historie. In diverse steden in Nederland wordt stilgestaan bij deze gebeurtenis. Zo ook in Dokkum. Op vrijdag 9 september is er een speciaal symposium in de Grote Kerk in Dokkum.

Tijdens een speciaal symposium wordt stilgestaan bij deze thema’s en wordt de rol van Dokkum in dit geheel uitgelicht. Tijdens deze bijeenkomst zijn er 3 sprekers. James Kennedy, historicus aan de Universiteit van Utrecht. Ihno Dragt, voormalig directeur van Museum Dokkum en architect Siebe van Sijen.

Onthulling zuil Sonnemapleintje Dokkum

Tijdens dit symposium wordt een speciale informatiezuil onthuld aan het Sonnemapleintje in Dokkum.

Waalse Furie in Dokkum

De Waalse Furie in Dokkum was van 12 t/m 15 september 1572 een bezetting tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Dit werd gevolgd door een bloedige bevrijding door Waalse troepen in Spaanse dienst.
De bevrijding moest een einde maken aan de gemeenschappelijke Geuzen-, boeren- en burgerbezetting van Dokkum, onder leiding van hopman Sipke van Scheltema. Deze bevrijding eindigde in een grootschalige plundering, gevolgd door een stadsbrand.

  • Datum: 9 september, 14:00-17:00 uur
    Locatie: Grote Kerk/Sint Martinuskerk
    Markt 2, Dokkum
    Aanmelden via: s.bosma@noardeast-fryslan.nl

Meer informatie is ook te vinden op de website van de Geboorte van Nederland.