Belangrijke notificatie

In verband met een verbouwing is het gemeentehuis in Dokkum vanaf 1 juli tijdelijk gesloten. Vanaf 4 juli kunt u voor burgerzaken terecht op het gemeentehuis in Kollum. Voor een beperkt aantal producten kunt u terecht in Damwâld. Maakt u wel eerst een afspraak voordat u naar het gemeentehuis komt? Dit kan telefonisch of via de website.

Historisch symposium over Waalse Furie in Dokkum

Het jaar 1572 is het begin van de ‘Geboorte van Nederland’ en een keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Elke stad en veel dorpen in ‘de Nederlanden’ speelden hierin hun eigen rol en hebben hierin een eigen historie. In diverse steden in Nederland wordt stilgestaan bij deze gebeurtenis. Zo ook in Dokkum. Op vrijdag 9 september is er een speciaal symposium in de Grote Kerk in Dokkum.

Sprekers en heruitgave boek

Tijdens een speciaal symposium wordt stilgestaan bij deze thema’s en wordt de rol van Dokkum in dit geheel uitgelicht. Tijdens deze bijeenkomst zijn er 3 sprekers. Prof. Dr. Herman Pleij, emeritus hoogleraar historische letterkunde, Ihno Dragt, voormalig directeur van Museum Dokkum en Siebe van Seijen.

Herman Pleij is emeritus hoogleraar historische Nederlandse letterkunde, gespecialiseerd in de middeleeuwse literatuur aan de Universiteit van Amsterdam.
Ihno Dragt schreef het boek “Ontsnapt aan het bloedbad: Hendrik van Bra’s verhaal over de Waalse Furie van 1572 in Dokkum”. De herdrukdruk van dit boek zal tijdens dit symposium worden gepresenteerd. Siebe van Seijen is architect en betrokken bij diverse restauraties en monumentale bouwprojecten in Noord-Nederland. Van Seijen zal tekst en uitleg geven over wat er nog te zien is aan de gebouwen uit de tijd van de Waalse Furie.

Waalse Furie in Dokkum 

De Waalse Furie in Dokkum was van 12 t/m 15 september 1572 een bezetting tijdens de 
Tachtigjarige Oorlog. Dit werd gevolgd door een bloedige bevrijding door Waalse troepen in Spaanse dienst. De bevrijding moest een einde maken aan de gemeenschappelijke Geuzen-, boeren- en burgerbezetting van Dokkum, onder leiding van hopman Sipke van Scheltema. Deze bevrijding mondde uit in een grootschalige plundering, gevolgd door een stadsbrand.

Onthulling zuil Sonnemapleintje Dokkum

Tijdens dit symposium wordt een speciale informatiezuil onthuld aan het Sonnemapleintje in Dokkum.

Programma

 • 14.00 uur: Opening en korte inleiding door 
                    burgemeester mr J.G Kramer.
 • 14:05 uur: Voordracht professor dr. H. Pleij.
 • 14.45 uur:  Voordracht drs I. Dragt.
 • 15:00 uur:  Voordracht S. van Seijen.
 • 15.15 uur: Pauze met koffie/thee.
 • 15.30 uur: Plenair/vragen uit publiek.
 • 15:45 uur: Voordracht gedicht Streekdichter
                    Geart Tigchelaar.
 • 16:05 uur: Onthulling herdenkingszuil
                    Sonnemapleintje.

 

Aanmelden

Wilt u bij dit symposium aanwezig zijn? Meld u dan uiterlijk 7 september aan via: s.bosma@noardeast-fryslan.nl. Mensen die zich al eerder voor dit symposium hadden aangemeld hoeven dan niet nog een keer te doen.