Belangrijke notificatie

In verband met een verbouwing is het gemeentehuis in Dokkum vanaf 1 juli tijdelijk gesloten. Vanaf 4 juli kunt u voor burgerzaken terecht op het gemeentehuis in Kollum. Voor een beperkt aantal producten kunt u terecht in Damwâld. Maakt u wel eerst een afspraak voordat u naar het gemeentehuis komt? Dit kan telefonisch of via de website.

Hoe goed scheiden we ons afval?

Elke twee weken kunt u uw sortibak (grijze container) aan de weg zetten. Deze wordt geleegd door medewerkers van de afvalinzameling van de gemeente. Het afval uit de sortibakken wordt verwerkt door Omrin in Heerenveen.

Waarom hoeven inwoners kunststofverpakkingen en drankenkartons niet gescheiden in te zamelen?

Bij Omrin wordt het afval nagescheiden. In de nascheidingsinstallatie worden achteraf nog grondstoffen zoals kunststof verpakkingen, metaal en drankenkartonnen uit het restafval gehaald. Hierdoor is een aparte inzameling voor dit afval niet nodig.

Het scheiden van afval is goed voor het milieu, de samenleving en onze portemonnee

Als gemeente vinden we het goed scheiden van afval erg belangrijk. Door afval goed te scheiden is er minder ‘restafval’. Restafval kan niet meer hergebruikt worden, dat wordt verbrand, en dat kost veel geld.

Hoe kunt u als inwoner helpen?

Door meer grondstoffen gescheiden in te zamelen kunnen deze worden gerecycled en hergebruikt. Daarom vragen wij u om uw grondstoffen - zoals papier, glas, textiel, GFT-afval - zo goed mogelijk gescheiden aan te bieden.

Hoe goed scheiden wij ons afval in Noardeast-Fryslân?

Om daar een beeld van te krijgen, kijkt de gemeente regelmatig naar de samenstelling van het afval in de sortibak. Hier zie je een overzicht van wat er tijdens de steekproef in de grijze containers zat. Zoals u ziet komt er nog heel wat afval (46,7%) - wat we zelf kunnen scheiden – terecht in de sortibak. Er is dus nog heel wat verbetering mogelijk. Helpt u ook mee?

 

 

Nb. Er is een monster genomen van 300 kg, dit is geanalyseerd en vertaald naar percentages.