U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Hoorzitting concept Woonvisie op 14 januari 2021

Woonvisie

De Woonvisie vormt de basis voor het woonbeleid van de gemeente voor de komende jaren.

Hoorzitting

Voorafgaand aan de besluitvorming over de concept Woonvisie op 21 januari a.s. organiseert de gemeenteraad op donderdag 14 januari vanaf 19.30 uur een hoorzitting.

Na de inzagetermijn zijn de reacties door het college verwerkt in de concept Woonvisie. Zijn deze reacties naar tevredenheid van de indieners verwerkt in de stukken? Deze vraag stelt de gemeenteraad aan genodigde partijen in een hoorzitting.

Daarna gaat de gemeenteraad onderling, maar ook met het college 'in debat' over de concept Woonvisie en de opgestelde reactienota.

Inspreken of meer informatie?

Wilt u inspreken of meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met de adjunct-griffier, mw. T. Toren (0511)  45 88 13. Of via email: t.toren@noardeast-fryslan.nl .