Informatieavond langetermijnoplossing bereikbaarheid Ameland

Hoe blijft Ameland bereikbaar in de toekomst? Dat is een belangrijke vraag voor bestuurders, ondernemers, bewoners, recreanten en natuurlijk voor de Amelanders zelf.

Visie op de bereikbaarheid

Rijkswaterstaat, provincie Fryslân en de gemeenten Noardeast-Fryslân en Ameland ontwikkelen samen een visie op de bereikbaarheid van het eiland op de lange termijn.
Wat we willen is een duurzame, betrouwbare en toekomstbestendige verbinding tussen
Ameland en de vaste wal. Input van u als betrokkene of bewoner van Noord-Nederland is daarbij belangrijk.

Informatieavond

U bent namens de samenwerkende organisaties uitgenodigd voor de informatieavond ‘Langetermijnvisie bereikbaarheid Ameland’.
Datum:  dinsdag 10 september 2019,
Tijd:       19.30 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur).
Plaats:    De IJsherberg in Dokkum (Harddraversdijk 1 te Dokkum).

Tijdens deze avond geven we een overzicht wat er al gedaan is en waar we nu staan in het proces. We tonen u scenario’s van mogelijke oplossingen. We gaan graag met u hierover in gesprek.

U bent van harte welkom!