Belangrijke notificatie

In verband met een verbouwing is het gemeentehuis in Dokkum vanaf 1 juli tijdelijk gesloten. Vanaf 4 juli kunt u voor burgerzaken terecht op het gemeentehuis in Kollum. Voor een beperkt aantal producten kunt u terecht in Damwâld.

Informatieavond Windpark op Zee

Op dinsdag 21 juni 2022, van 19:30-21:30 uur, wordt in de IJsherberg (Harddraversdijk 1) in Dokkum door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een informatieavond georganiseerd. Dit gaat over de aansluiting van twee windparken (Ten Noorden van de Wadden en Doordewind) op de Groningse Eemshaven.

Mogelijk kabels door Noardeast-Fryslân

Windparken op zee moeten worden aangesloten op het landelijke elektriciteitsnet om de energie aan woningen en de industrie te leveren. Hiervoor zijn routes met elektriciteitskabels nodig. De aanleg van kabels heeft impact op de omgeving. Noardeast-Fryslân ligt in het gebied dat met de mogelijke routes voor de elektriciteitskabels doorkruist kan worden.

Tijdens deze avond krijgt u informatie over de acht mogelijke routes voor de kabels en het onderzoek dat EZK wil gaan doen. Ook is er ruimte om vragen te stellen en kunt u aangeven waar EZK rekening mee moet houden als de routes verder worden onderzocht.  

Klimaatwetenschapper Pier Vellinga neemt u tijdens deze avond mee in de rol van wind op zee in de energietransitie. Aanmelding voor deze avond is niet nodig.

Meer informatie vindt u op de website: Programma aansluiting wind op zee (PAWOZ).

Heeft u nu al vragen, opmerkingen of suggesties? Neem dan vooral contact op via:
pawoz-eemshaven@minezk.nl.

Graag tot ziens op 21 juni!