Informatiebijeenkomst Bodemdaling door Gaswinning

Op donderdagavond 25 mei 2023 organiseert de gebiedscommissie Dongeradielen een bijeenkomst in MFA De Dobbe in Eanjum over bodemdaling door gaswinning. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) geeft een toelichting op het meten van bodemdaling, de prognoses voor de verwachte bodemdaling en hoe deze gegevens getoetst worden. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) gaat daarna in op haar rol hierbij als onafhankelijk toezichthouder.

Tijdens het tweede deel van de avond kunt u aan ‘tafels’ vragen stellen aan de deskundigen van de NAM, SodM, Commissie Mijnbouwschade en Wetterskip Fryslân. Hoewel de gebiedscommissie Dongeradielen niet werkt aan plannen om schade aan gebouwen te vergoeden, is de Commissie Mijnbouwschade wel aanwezig om uw eventuele vragen hierover te beantwoorden.

U bent van harte welkom bij de bijeenkomst op 25 mei om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) in MFA De Dobbe aan Mûnebuorren 11 in Eanjum.

Programma

19.15 uur          Inloop

19.30 uur          Welkom door gespreksleider Jaap Jepma

19.35 uur          Introductie door Marga Waanders, voorzitter gebiedscommissie Dongeradielen

19.40 uur          Presentatie door NAM: bodemdaling door gaswinning

20.10 uur          Presentatie door SodM: onafhankelijk toezichthouder gaswinning

20.30 uur          Afronding plenair programma, tijd voor een drankje en gelegenheid voor vragen                               stellen aan ‘tafels’ tijdens informatiemarkt

22.00 uur          Einde informatiebijeenkomst

Aanmelden

U kunt zich tot 22 mei 2023 aanmelden voor de informatiebijeenkomst via: www.fryslan.frl/aanmeldendongeradielen.