Informatiebijeenkomst Omgevingsproces Ternaard

De gemeente Noardeast-Fryslân, de provincie Fryslân, het Wetterskip Fryslân, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) ronden de eerste fase van het ‘Omgevingsproces Gaswinning Ternaard’ af. 

Inwoners, werkgroepen, besturen van verschillende verenigingen en overheden hebben inbreng gehad in het Omgevingsproces. Zij zijn maandag 9 december in dorpshuis Túnawerth geïnformeerd over de eerste uitkomsten.

Het persbericht naar aanleiding van deze bijeenkomst vindt u op de pagina 'Bijdrage uit gaswinning voor versterking Noardeast-Fryslân'.

Meer informatie

Meer informatie over het Omgevingsproces Gaswinning Ternaard vindt u op de pagina Omgevingsproces Ternaard.

(Foto: Bote Sape Schoorstra)