Inloopbijeenkomst Windpark in Noordzee

Uitnodiging inloopavond

Op dinsdag 15 oktober 2019, van 19.00 tot 21.00 uur, wordt in de IJsherberg in Dokkum een inloopbijeenkomst georganiseerd over een te realiseren windpark boven de Waddeneilanden.

Het windpark moet worden gebouwd, er moet een platform worden aangelegd en er komt een verbinding naar het hoogspanningsnet op het vaste land. Voor die ‘aanlanding’ op het vaste land, zijn drie mogelijkheden. Een daarvan is via de gemeenten Noardeast-Fryslân, Dantumadiel naar Burgum in de gemeente Tytsjerksteradiel.      

De organisatie van de bijeenkomst is in handen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat samen met de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet TenneT.

Stukken ter inzage

De bijeenkomst wordt georganiseerd omdat de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) voor dit project van 27 september tot en met 7 november 2019 ter inzage ligt. De officiële stukken en meer informatie over het project vindt u op www.bureau-energieprojecten.nl onder ‘lopende projecten’ en ‘hoogspanning’.

Meer informatie

Zie voor meer informatie ook de projectenwebsite van TenneT.