Kan uw bezoek aan het gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum.
Meer informatie, o.a. over de aangepaste dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus.

Inzameling kerstbomen

Zoals wellicht bekend, worden de kerstbomen niet meer huis aan huis opgehaald. De kerstbomen worden verzameld op verschillende locaties in de gemeente Noardeast-Fryslân. U kunt uw kerstbomen op zaterdag 4 januari 2020 van 10.00 uur tot 11.00 uur afgeven op onderstaande verzamelplekken.

Voor iedere ingeleverde boom krijgt u één lootje en één waardebon met de waarde van € 0,50. Deze waardebonnen kunnen tot 1 februari 2020 worden ingeleverd bij de Top1Toys in Ferwert en Kollum en de Blokker in Kollum en Dokkum.

De lootjes hebben nummers, bewaar deze goed! Op woensdag 15 januari wordt bekendgemaakt op welke lootjes de prijzen zijn gevallen: per dorp wordt er één prijs van € 25,- verloot. De prijsuitreiking vindt plaats op woensdag 22 januari 2020 om 15.30 uur in Dokkum (gemeente Noardeast-Fryslân). 

Kunt u niet meedoen met de inleveractie? Dan kunt u uw boom inleveren bij de milieustraat of in stukken in uw groene container aanbieden.

Verzamelplekken kerstbomenactie

Anjum

parkeerterrein bij MFA de Dobbe

Raard / Boarnwert

parkeerterrein bij dorpshuis De Nije Pôle

Brantgum / Foudgum / Waaxens

Dorpshuisplein Roasterwei

Ee

parkeerterrein bij de sportvelden in Ee

Engwierum

op / tegenover De Kampen 36

Paesens

parkeerplaats van de Kokentún

Holwerd

parkeerplaats Coöp, Fonteinstrjitte

Lioessens

Doarpsstrjitte 35

Metslawier

jeugdhonk De Oanrin, Singel 6 Metslawier

Nes

Wiesterwei  bij Kwekerij Keegstra

Niawier-Wetsens

terrein familie Veenma, Siercksmawei 18 Niawier

Oosternijkerk

sportpark De Fiver

Wierum

op De Breedte

Binnenstad Dokkum

op De Zijl

Oostrum

naast dorpshuis De Tarin

Dokkum - Jantjeszeepolder

Elzenlaan/Beukenlaan

Dokkum Fûgellân

bij de bibliotheek

Brantgum

dorpshuisplein Roasterwei

Raard

parkeerterrein bij dorpshuis De Nije Pôle in Raard

Niawier

terrein familie Veenma, Siercksmawei

Blija

Stationsweg tegenover kerk

Burdaard-Jilsum e.o.

parkeerplaats sportpark De Swellen

Ferwert-Hegebeintum

speeltuin 'de Wildebras' - hoek Elingawei en J. Wildeboerstraat

Marrum - Westernijtsjerk

pleintje 'De Haven' aan Lage Hereweg ter hoogte van nr. 13

Wânswert

parkeerplaats aan de Oane Kamp

Hallum

parkeerplaats It Blikkelân

Zwagerbosch

camping De Dobbe, Spoarbuorren Súd 2

Burum

Dorpshuis Toutenburg

Kollum

Milieustraat Trekweg

Kollumerpomp

voorkant van Het Trefpunt, Foijingaweg 17

Triemen

verenigingsgebouw De Bazuin, De Triemen 62

Kollumerzwaag

kleine parkeerplaats Sporthal Skoallestrjitte

Aldwâld

parkeerplaats basisschool De Tarissing

Westergeest

hoek Kalkhúswei-Bumawei