Johannes Kramer eerste burgemeester gemeente Noardeast-Fryslân

De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân heeft op 16 oktober jl. een aanbeveling gedaan richting de Kroon om Johannes Kramer te benoemen als eerste door de Kroon benoemde burgemeester van de gemeente Noardeast-Fryslân.

Koninklijk Besluit

Bij Koninklijk Besluit van 28 november heeft de Kroon deze aanbeveling bekrachtigd door de heer mr. J.G. Kramer te benoemen.

Installatie 

De heer Kramer wordt op maandag 6 januari 2020 geïnstalleerd.

Persbericht ministerie

Het door het ministerie van Binnenlandse Zaken uitgebrachte persbericht vindt u hieronder.

Nieuwe burgemeester in Noardeast-Fryslân

De heer mr. J.G. Kramer (Johannes) is benoemd tot burgemeester van Noardeast-Fryslân. De benoeming gaat in op 6 januari 2020.

De heer Kramer (52 jaar) is lid van de Fryske Nasjonale Partij (FNP). Hij is momenteel lid van Gedeputeerde Staten van Fryslân.                          

Op dit moment is de heer drs. H.H. Apotheker (D66) waarnemend burgemeester van Noardeast-Fryslân. 

De gemeente Noardeast-Fryslân is ontstaan per 1 januari 2019 door samenvoeging van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland en Nieuwkruisland.