Kan uw bezoek aan het gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum.
Meer informatie, o.a. over de aangepaste dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus.

Komt u alleen naar de milieustraat als het echt noodzakelijk is!

Sinds de afgelopen dagen hebben de gemeenten te maken met een forse toestroom van inwoners op de milieustraten. Inmiddels leidt dit tot situaties die onverantwoord zijn. Om inwoners en de medewerkers te beschermen, doen de gemeenten het verzoek om alleen naar de milieustraat te komen als dit echt noodzakelijk is.

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen gaan gemeenten op de milieustraten de regels aanscherpen.

Regels aangescherpt

Zo worden slechts vijf bezoekers tegelijkertijd toegelaten en dienen alle personen op 1,5 meter afstand van elkaar te blijven. Blijft u thuis blijven (lichte) klachten en niest u in de elleboog. Medewerkers van de milieustraten kunnen daarnaast ook niet meer behulpzaam zijn bij het lossen. Dat moeten de inwoners geheel zelf doen, zoals vaak ook al gebruikelijk was.

Verzoek: wees terughoudend

Wij vragen om terughoudend te zijn in het bezoeken van de milieustraat. Om de risico’s voor inwoners en medewerkers zo klein mogelijk te houden en om ergernis van inwoners over de lange wachtrijen te voorkomen, wordt gevraagd alleen te komen als dit strikt noodzakelijk is.

Veiligheid voorop

Hoewel er begrip is dat mensen juist nu hun zolder of schuur opruimen of in hun tuin aan het werk gaan, willen de gemeenten in de eerste plaats de veiligheid op de milieustraat borgen.
We adviseren de inwoners die hiertoe de mogelijkheid hebben, hun grof tuinafval tijdelijk in een hoek van de tuin op te slaan en hun grof huishoudelijk afval nog even op zolder of in de berging, schuur of garage te bewaren. Zo kan een bezoek aan de milieustraat worden uitgesteld. Is dit voor u onmogelijk of ontstaan er onoverkomelijke problemen? Dan kunt u op de milieustraat terecht. Neemt dan u wel de voorzorgsmaatregelen in acht, zoals voldoende afstand houden en thuisblijven bij ziekte?