U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Locatie-onderzoek Noordelijke Stadsentree Dokkum

Ziet u de komende weken mensen met hesjes en meetapparatuur nabij het Panwurk in Dokkum? Dat kan kloppen, want er worden diverse onderzoeken uitgevoerd. Bijvoorbeeld op het gebied van bodem en water. Hoewel er nu nog slechts naar mogelijke contouren van de stadsentree wordt gekeken, is het wel belangrijk om al zicht te krijgen op zaken die een rol spelen bij de uitvoering.

Stadsentree moet mensen verleiden tot een bezoek aan binnenstad

De gemeente Noardeast-Fryslân en Hoge Dennen (de eigenaar van de gronden van de Jumbo-supermarkt in Dokkum) verkennen samen de mogelijkheden voor een nieuwe parkeeroplossing met meer parkeerplekken voor bezoekers van de binnenstad. Vervolgens wordt in nauwe afstemming met belanghebbenden het gebied opnieuw ingericht. Het is van groot belang dat deze entree zo is ingericht dat (supermarkt)bezoekers worden verleid tot een bezoek aan de binnenstad. Het moet een aantrekkelijke plek zijn, geïnspireerd op de thema’s duurzaamheid, biodiversiteit en klimaat.

Medio volgend jaar ontvangt de gemeenteraad de uitkomsten van de onderzoeken en de verkenning met de belanghebbenden. Vervolgens beslist de gemeenteraad of en hoe de herontwikkeling doorgaat.