U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Locaties kerstboominzameling 2021

De kerstboominzameling vindt traditiegetrouw plaats met de hulp van de plaatselijke belangen en vele inwoners.

  • We hebben helaas moeten besluiten om de huis-aan-huis inzameling door de jeugd (met lootje en waardebonnen) niet door te laten gaan. We willen het risico op verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk beperken. 
  • Op vrijdag 8 januari haalt de gemeente de bomen op van de inzamelplaatsen. 
  • U kunt uw boom ook naar de Milieustraat brengen of (verkleind) aanbieden via de GFT container.

U kunt uw kerstboom tussen 4 en 7 januari 2021 naar een inzamelplek brengen

Anjum

Het parkeerterrein bij MFA de Dobbe

Raard / Boarnwert

Het parkeerterrein bij Dorpshuis de Nije Polle

Brantgum / Foudgum / Waaxens

Dorpshuisplein Roasterwei

Ee

Parkeerterrein bij de sportvelden in Ee

Engwierum

Op / tegenover De Kampen 36

Paesens

Parkeerplaats van de Kokentún

Hantum Parkeerterrein Korfbalvereniging

Holwerd

Parkeerplaats Coöp, Fonteinstrjitte

Lioessens

Verzamelplaats Moarsterwei

Metslawier

Jeugdhonk de Oanrin aan de Singel 6 Metslawier

Nes

Wiesterwei  bij Kwekerij Keegstra

Niawier-Wetsens

Terrein familie Veenma, Siercksmawei 18 Niawier

Oosternijkerk

Sportpark de Fiver

Ternaard Parkeerterrein Holwerterdyk (nabij rijwielhandel AWT)

Wierum

Op de Breedte

Oostrum

Naast Dorpshuis de Tarin

Dokkum

Parkeerplaats Learmûne (Nabij voedselbank)

Dokkum

Parkeerterrein Tolhuispark (nabij zwembad)

Dokkum

Parkeerterrein Kalkhuisplein (nabij de bibliotheek)

Brantgum

Dorpshuisplein Roasterwei

Raard

Het parkeerterrein bij Dorpshuis de Nije Pôle in Raard

Blija

Stationsweg tegenover kerk

Burdaard-Jilsum e.o.

Parkeerplaats Sportpark De Swellen

Ferwert-Hegebeintum

speeltuin 'de Wildebras' - hoek van de Elingawei en de J. Wildeboerstraat

Marrum - Westernijtsjerk

Pleintje De Haven aan Lage Hereweg t.h.v. nr. 13

Wânswert

Parkeerplaats aan de Oane Kamp

Hallum

Parkeerplaats It Blikkelân

Zwagerbosch

Camping de Dobbe, Spoarbuorren Súd 2

Burum

Dorpshuis Toutenburg, Doctor Meihuizenstraat 2

Kollum

Milieustraat Trekweg

Kollumerpomp

Aan de achterkant van het Trefpunt, Foijingaweg 17

Triemen

Verenigingsgebouw de Bazuin, De Triemen 62

Kollumerzwaag

Kleine parkeerplaats Sporthal Skoallestrjitte

Aldwâld

Parkeerplaats Basisschool Tarissing

Westergeest

Hoek Kalkhúswei-Bumawei