Belangrijke notificatie

In verband met een verbouwing is het gemeentehuis in Dokkum vanaf 1 juli tijdelijk gesloten. Vanaf 4 juli kunt u voor burgerzaken terecht op het gemeentehuis in Kollum. Voor een beperkt aantal producten kunt u terecht in Damwâld.

Locaties kerstboominzameling 2022

De kerstboominzameling vindt traditiegetrouw plaats met de hulp van de plaatselijke belangen en vele inwoners.

  • We hebben helaas moeten besluiten om de huis-aan-huis inzameling door de jeugd (met lootje en waardebonnen) niet door te laten gaan. We willen het risico op verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk beperken. 
  • Op vrijdag 7 januari haalt de gemeente de bomen op van de inzamelplaatsen. 
  • U kunt uw boom ook naar de Milieustraat brengen of (verkleind) aanbieden via de GFT container.

U kunt uw kerstboom tussen 3 en 6 januari 2022 naar een inzamelplek brengen

Anjum

Het parkeerterrein bij MFA de Dobbe

Raard / Boarnwert

Het parkeerterrein bij Dorpshuis de Nije Polle

Brantgum / Foudgum / Waaxens

Dorpshuisplein Roasterwei

Ee

Parkeerterrein bij sportveld de streng in Ee

Engwierum

LET OP! NIEUWE LOCATIE: Parkeerterrein begraafplaats

Paesens

Parkeerplaats van de Kokentûn

Holwerd

Parkeerplaats Coöp, Fonteinstrjitte

Lioessens

Verzamelplaats Moarsterwei

Metslawier

Jeugdhonk de Oanrin aan de Singel 6 Metslawier

Munnekezijl  Het eilandje, naast de boothelling

Hantum

Parkeerterrein korfbalvereniging

Ternaard

Parkeerterrein Holwerterdyk (nabij rijwielhandel AWT)

Nes

Wiesterwei/de kamp  bij Kwekerij Keegstra

Niawier-Wetsens

Terrein familie Veenma, Siercksmawei 18 Niawier

Oosternijkerk

Sportpark de Fiver

Wierum

Op de Breedte

Oostrum

Naast Dorpshuis de Tarin

Dokkum

Parkeerplaats Learmune (Nabij voedselbank)

Dokkum

Parkeerterrein Tolhuispark (nabij zwembad)

Dokkum

Parkeerterrein Kalkhuisplein (nabij de bibliotheek)

Brantgum

Dorpshuisplein Roasterwei

Raard

Het parkeerterrein bij Dorpshuis de Nije Pole in Raard

Blija

Stationsweg tegenover kerk

Burdaard-Jilsum e.o.

Parkeerplaats Sportpark De Swellen

Ferwert-Hegebeintum

speeltuin 'de Wildebras' - hoek van de Elingawei en de J. Wildeboerstraat

Marrum - Westernijtsjerk

Pleintje “De Haven” aan Lage Hereweg t.h.v. nr. 13

Wanswert

Parkeerplaats aan de Oane Kamp bij het haventje

Hallum

Parkeerplaats It Blikkelân

Zwagerbosch

Camping de Dobbe Spoarbuorren Sud 2

Burum

Dorpshuis Toutenburg, Doctor Meihuizenstraat 2

Kollum

Milieustraat Trekweg

Kollumerpomp

Aan de achterkant van het Trefpunt, Foijingaweg 17

Triemen

Verenigingsgebouw de Bazuin, De Triemen 62

Kollumerzwaag

Kleine parkeerplaats Sporthal Skoallestrjitte

Aldwâld

Parkeerplaats Basisschool Tarissing

Westergeest

Hoek Kalkhuswei-Bumawei