Lokale Inclusie Agenda gemeente Noardeast-Fryslân vastgesteld

Er zijn nog veel mensen die niet genoeg mee kunnen doen. Bijvoorbeeld door een beperking of omdat ze ‘anders‘ zijn. Mensen die zich buitengesloten voelen, kunnen zich ook eerder eenzaam voelen.

We zetten in op bewustwording en ontmoeting. Toegankelijkheid is ook een belangrijke voorwaarde. Deze vinden we onder meer terug bij de investering in de aanpak van onveilige situaties, veilige en goed onderhouden wegen en fietspaden en het toegankelijk maken van openbare gebouwen.  De Lokale Inclusie Agenda is gemaakt samen met ervaringsdeskundigen; mensen die zelf een beperking ervaren.

U kunt de publieksversie hier inzien.

 

Schilderij is gemaakt door Albert Smit van Kunstgreep Dokkum