Belangrijke notificatie

In verband met een verbouwing is het gemeentehuis in Dokkum vanaf 1 juli tijdelijk gesloten. Vanaf 4 juli kunt u voor burgerzaken terecht op het gemeentehuis in Kollum. Voor een beperkt aantal producten kunt u terecht in Damwâld. Maakt u wel eerst een afspraak voordat u naar het gemeentehuis komt? Dit kan telefonisch of via de website.

Meldactie voor mantelzorgers

De gemeente Noardeast-Fryslân waardeert het werk van mantelzorgers. Mantelzorgers zijn een grote steun voor mensen die hulp nodig hebben en een belangrijke aanvulling op professionele zorg. Er zijn veel mantelzorgers in onze gemeente; zij zijn niet allemaal in beeld. Daarom kunnen mantelzorgers zich ook dit jaar weer aanmelden bij het Steunpunt Mantelzorg van Welzijn het Bolwerk.

Mantelzorgers die zich nog niet eerder hebben aangemeld en dit voor 1 februari 2023 doen ontvangen uiterlijk eind februari een cadeaubon van € 40,-

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg kan jong en oud overkomen en gaat over alle belangeloze hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit zijn naaste omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners zijn meegenomen. Bij zorgen kan het gaan over fysieke en praktische hulp die u biedt, maar ook over de zorgen die u heeft en wat het met u doet. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp’. (definitie van het SCP)

Al deze mantelzorgers wil de gemeente Noardeast-Fryslân graag zo goed mogelijk ondersteunen.

Waarom aanmelden?

Als u bij het Steunpunt Mantelzorg bekend bent, kunnen wij beter met u in contact blijven over wat u in de zorgsituatie nodig heeft. Misschien heeft u structurele hulp nodig, misschien is een steuntje in de rug voldoende. U wordt standaard meegenomen in onze informatieberichten, uitnodigingen, mantelzorgacties  en wij kunnen advies geven over hoe de zorgsituatie zo passend mogelijk te organiseren.
 

Wilt u zich aanmelden?

Woont u in de gemeente Noardeast-Fryslân en bent u een mantelzorger die langdurig of intensief zorgt voor iemand in uw naaste omgeving? Ook als je jonge mantelzorger bent, kun je je aanmelden. Aanmelden kan via het dit aanmeldformulier. Jonge mantelzorgers (onder de 25 jaar) kunnen zich hier aanmelden.

U kunt dit printen, invullen en opsturen naar:

Welzijn het Bolwerk - Fawaka
Postbus 93
9100 AB Dokkum

U kunt het formulier ook mailen (onder vermelding van ‘Meldactie mantelzorg’) naar:

Zo nodig kunt u het aanmeldformulier telefonisch op werkdagen aanvragen via: 0519-292223.

Heeft u vragen en wilt u contact met het Steunpunt in uw regio:

  • Noardeast-Fryslân: regio Dokkum Welzijn het Bolwerk: 0519-292223
  • Noardeast-Fryslân: regio Ferwert en regio Kollum Timpaan Welzijn: 0513-433 933
  • Jonge mantelzorgers Noardeast-Fryslân Welzijn Het Bolwerk: 0519-292223

Heeft u zich vorig jaar al aangemeld?

Heeft u zich vorig jaar al aangemeld? Dan ontvangt u automatisch een cadeaubon. Opnieuw aanmelden is niet nodig.