Belangrijke notificatie

In verband met een verbouwing is het gemeentehuis in Dokkum vanaf 1 juli tijdelijk gesloten. Vanaf 4 juli kunt u voor burgerzaken terecht op het gemeentehuis in Kollum. Voor een beperkt aantal producten kunt u terecht in Damwâld.

Meldactie voor mantelzorgers start weer

De gemeente Noardeast Fryslân waardeert het werk van mantelzorgers. Mantelzorgers zijn een grote steun voor mensen die hulp nodig hebben en een belangrijke aanvulling op professionele zorg. Er zijn veel mantelzorgers in onze gemeenten; zij zijn niet allemaal in beeld. Daarom kunnen mantelzorgers zich ook dit jaar weer aanmelden bij het Steunpunt Mantelzorg van Timpaan Welzijn en Welzijn het Bolwerk. Mantelzorgers die zich nog niet eerder hebben aangemeld en dit voor 1 februari 2022 doen ontvangen uiterlijk eind februari een cadeaubon van € 40,-.

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg kan jong en oud overkomen en gaat over alle belangeloze hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit zijn naaste omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners zijn meegenomen. Bij zorgen kan het gaan over fysieke en praktische hulp die u bied, maar ook over de zorgen die u heeft en wat het met u doet. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp’ (definitie van het SCP).

Al deze mantelzorgers wil de gemeente Noardeast-Fryslân graag zo goed mogelijk ondersteunen.

Waarom aanmelden?

Als u bij het Steunpunt Mantelzorg bekend bent, kunnen wij beter met u in contact blijven over wat u in de zorgsituatie nodig heeft. Misschien heeft u structurele hulp nodig, misschien is een steuntje in de rug voldoende. U wordt standaard meegenomen in onze informatieberichten, uitnodigingen, mantelzorgacties  en wij kunnen advies geven over hoe de zorgsituatie zo passend mogelijk te organiseren.
 

Wilt u zich aanmelden?

Woont u in de gemeente Noardeast-Fryslân en bent u een mantelzorger die langdurig of intensief zorgt voor iemand in uw naaste omgeving? Dan kunt u zich aanmelden via dit aanmeldformulier. Jonge mantelzorgers (onder de 18 jaar) kunnen zich hier aanmelden.

U kunt dit printen, invullen en opsturen

Woont u in regio voormalig Dongeradeel;

 • Welzijn het Bolwerk - Fawaka
  Postbus 93
  9100 AB Dokkum

Woont u in regio’s voormalig Ferwert of Kollum;

 • Timpaan Welzijn
  Wetterwille 9
  8401 GB Gorredijk

U kunt het formulier ook mailen

(onder vermelding van ‘Meldactie mantelzorg’):

Zo nodig kunt u het aanmeldformulier telefonisch op werkdagen aanvragen

 • Noardeast-Fryslân: regio Dongeradeel Welzijn het Bolwerk: (0519) 29 22 23
 • Noardeast-Fryslân: regio Ferwert en regio Kollum Timpaan Welzijn: (0513) 43 39 33
 • Jonge mantelzorgers Noardeast-Fryslân Welzijn Het Bolwerk: (0519) 29 22 23

Heeft u zich vorig jaar al aangemeld?

Heeft u zich vorig jaar al aangemeld? Dan ontvangt u automatisch een cadeaubon. Opnieuw aanmelden is niet nodig.