U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Militaire oefening 21 september tot en met 23 september 2021

Van 21 september tot en met 23 september 2021 houdt de Koninklijke Luchtmacht een militaire oefening. Deze oefening speelt zich af op het militaire oefenterrein de Marnewaard en in het gebied globaal tussen de plaatsen Dokkum en Winsum in de provincies Friesland en Groningen. Het betreft een oefening waarbij waarnemers vanaf de grond vliegtuigen aansturen.

Doel / omschrijving van de oefening:

De eenheid houdt in de genoemde periode een oefening. De hieronder genoemde activiteiten vinden plaats:

  • Cursisten worden getraind in het waarnemen en positioneren van uit te schakelen gronddoelen. De teams geven de posities van die doelen door aan de vliegtuigen;
  • Uitvoering van de training vindt plaats in een geïntegreerd scenario met grondtroepen en vliegtuigen in het aangegeven gebied en op het militaire oefenterrein de Marnewaard. Dit vindt plaats tussen 08.00 en 17.00 uur;
  • Het betreft hoofdzakelijk verplaatsingen, gemotoriseerde patrouilles en soms patrouilles te voet, over openbare wegen, in bovengenoemd gebied. Gedurende deze verplaatsingen en/of patrouilles vinden er vliegbewegingen plaats en is er oefenvijand op de grond aanwezig. Hier moeten de eenheden adequaat op reageren;
  • De eenheid maakt ook gebruik van inflatable targets. Dit zijn plastic opblaasbare doelvoorstellingen van voertuigen;
  • De eenheid verplaatst zich bewapend door het gebied. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie buiten het oefenterrein.

De oefenende eenheid zal:

  • In principe alleen gebruik maken van openbare wegen, paden en terreinen;
  • Vooraf toestemming vragen aan de rechtmatige eigenaar of beheerder van het terrein, indien niet openbare wegen, paden en terreinen gebruikt worden;
  • Er alles aan doen om overlast en hinder aan derden te voorkomen;

COVID-19

Defensie maakt deel uit van de groep van vitale organisaties en functies om Nederland te laten blijven functioneren. Defensie moet daarom al die tijd gereed zijn om een noodzakelijke bijdrage aan de samenleving te blijven leveren, en ook om de voorbereidingen van diverse missies te garanderen. Tegelijkertijd moet Defensie verdere piekbesmetting van COVID-19 binnen Defensie voorkomen. Ondanks de gedeeltelijke vrijstelling worden de richtlijnen van de Rijksoverheid zo veel mogelijk gevolgd.