U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Militaire oefening Lauwersmeer: 21-22 juni en 24-25 juni en 25-26 juni

Deze week worden er drie militaire nachtoefeningen gehouden op het Lauwersmeer.
De activiteiten (verplaatsing met rubberboten) vinden plaats in de avond/nacht van 21 op 22 juni (zondag op maandag), en in de avond/nacht van 24 op 25 juni (woensdag op donderdag) 2020. De derde bootverplaatsing vindt plaats in de avond/nacht van 25 op 26 juni 2020 (donderdag op vrijdag).

Doel / omschrijving van de oefening

De oefening vindt plaats op het militaire oefenterrein De Marnewaard. De hieronder genoemde activiteiten vinden plaats:

 • De militairen in opleiding oefenen op het militaire oefenterrein;
 • Op zondagavond 21 juni rond 21.00 uur wordt de eenheid afgezet bij Oostmahorn. Vanaf deze locatie verplaatst de eenheid zich met twee rubberboten naar de parkeerplaats op de Strandweg te Lauwersoog;
 • Hiervandaan gaat de eenheid te voet naar het militaire oefenterrein;
 • Op woensdagavond vindt er een bootverplaatsing plaats over het Lauwersmeer. Hierbij wordt de eenheid voorzien van voeding;
 • Op donderdagavond 25 juni rond 21.00 uur, verplaatst de eenheid zich te voet van het militaire oefenterrein naar de parkeerplaats aan de Strandweg te Lauwersoog. Vanaf deze locatie verplaatst de eenheid zich met twee rubberboten naar Oostmahorn;
 • Hier wordt de eenheid opgehaald en teruggebracht naar Amersfoort;
 • De eenheid gebruikt geen oefenmunitie buiten het militaire oefenterrein;
 • Er is overleg geweest met Jaap Kloosterhuis, boswachter Lauwersmeer.

De oefenende eenheid zal:

 • In principe alleen gebruik maken van openbare wegen, paden en terreinen;
 • Vooraf toestemming vragen aan de rechtmatige eigenaar of beheerder van het terrein, indien niet openbare wegen, paden en terreinen gebruikt wordt;
 • Alles er aan doen om overlast en hinder aan derden te voorkomen;
 • Gebruik maken van oefenmunitie.

Teneinde noodzakelijke ondersteuning aan de samenleving te kunnen blijven uitvoeren, zijn militairen deels vrijgesteld van de beperkende maatregelen. Ondanks de vrijstelling treedt de eenheid zoveel mogelijk op binnen de richtlijnen van de regering en het RIVM.

Schaderegeling

Indien, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, schade door de oefening ontstaan is, kunt u dit, onder vermelding van zoveel mogelijk gegevens zoals: Eenheid, kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan:

Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims
Postbus 90004
3509 AA Utrecht
Telefoon 030 – 2180420
Mail: Jdvclaims@mindef.nl