Belangrijke notificatie

In verband met een verbouwing is het gemeentehuis in Dokkum vanaf 1 juli tijdelijk gesloten. Vanaf 4 juli kunt u voor burgerzaken terecht op het gemeentehuis in Kollum. Voor een beperkt aantal producten kunt u terecht in Damwâld. Maakt u wel eerst een afspraak voordat u naar het gemeentehuis komt? Dit kan telefonisch of via de website.

Nieuw college zet vol in op sterke verbinding met de Mienskip

Het nieuwe college wil overal investeren in een sterke verbinding met de Mienskip en zet volop in op onze dorpen en wijken. Daarom werkt het college van Noardeast-Fryslân met contactwethouders. Deze contactwethouder heeft een stuk of wat dorpen en wijken onder hem/haar en werkt samen de dorpen/wijk coördinator om die betreffende regio zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Samen vormen zij het aanspreekpunt voor de betreffende dorpen en wijken. Ze zorgen ervoor dat het geluid vanuit de dorpen en wijken doorklinkt in de gemeentelijke organisatie. Een contactwethouder kan echter niet alle onderwerpen zelf inhoudelijk afdoen maar zorgt ervoor dat er soepel geschakeld kan worden met de vakwethouders.

Eerste bezoek nog voor de zomervakantie

Het eerste bezoek staat nog voor de zomervakantie gepland, de andere bezoeken aan de dorpen zullen zo spoedig mogelijk na de vakantie worden ingepland. Benieuwd wie uw coördinator en contactwethouder zijn? Kijk snel op de lijst met de verdeling.

 

Nij kolleezje wol sterke ferbining mei de Mienskip

It nije kolleezje fan Noardeast-Fryslân wol rûnom ynvestearje yn in sterke ferbining mei de mienskip en set folop yn op ús doarpen en wiken. Dêrom wurket it kolleezje mei saneamde kontaktwethâlders. Dizze kontaktwethâlder hat in stikmannich doarpen en wiken ûnder him/har en wurket gear mei de doarpen en wykkoördinator om de regio dy’t it oangiet sa goed as mooglik helpe te kinnen.

Tegearre binne hja it oansprekpunt foar de belutsen doarpen en wiken. Hja soargje der foar dat it lûd út de doarpen en wiken wei heard wurdt yn de gemeentlike organisaasje. In kontaktwethâlder kin lykwols net alle saken sels ynhâldlik behannelje, mar soarget der foar dat der linich skeakele wurdt mei de fakwethâlders.

Earste besite noch foar de fakânsje

De earste besite stiet noch foar de fakânsje plant en nei de fakânsje sille de oare besites mei faasje ynpland wurde. Nijsgjirrich wa’t jo koördinator en kontaktwethâlder binne? Sjoch hjir de list mei de ferdieling.