Nieuwsbrief oktober Omgevingsproces Ternaard

Voor het Omgevingsproces Ternaard is op 11 maart 2019 in dorpshuis Túnawerth in Ternaard de aftrap gegeven. Na een gedegen voorbereiding hebben de vijf betrokken partijen, gemeente Noardeast-Fryslân, provincie Fryslân, Wetterskip, ministerie EZK en NAM, samen met de achterban, besloten het omgevingsproces in te gaan.

Nieuwsbrief

Via deze nieuwsbrief worden alle betrokkenen met regelmaat geïnformeerd over de drie verschillende sporen van het omgevingsproces Ternaard. De drie sporen gaan over het vergunningentraject (RCR), het Ontzorgingsspoor en de Investeringsagenda. Deze nieuwsbrief wordt verstuurd door de gemeente Noardeast-Fryslân in samenwerking met de andere partijen: het ministerie van EZK, de NAM, de provincie Fryslân en It Wetterskip Fryslân

Klik hier voor nieuwsbrief nummer 3 - oktober 2020 over het omgevingsproces Ternaard. Hierin kunt u onder andere lezen over het werkbezoek van minister Wiebes aan Wierum, de stand van zaken in de Rijkscoördinatieregeling en een interview met Albert van der Ploeg en Bart Bakker. 

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het omgevingsproces Ternaard? Kijk dan op deze pagina voor meer informatie.