Belangrijke notificatie

In verband met een verbouwing is het gemeentehuis in Dokkum vanaf 1 juli tijdelijk gesloten. Vanaf 4 juli kunt u voor burgerzaken terecht op het gemeentehuis in Kollum. Voor een beperkt aantal producten kunt u terecht in Damwâld.

Noardeast-Fryslân gaat met Dijkstra Draisma en Pranger-Rosier plan maken voor verbouw gemeentehuis

Op 4 mei 2022 is door de gemeente Noardeast-Fryslân aan Bouwgroep Dijkstra Draisma en Pranger-Rosier installaties de opdracht gegund voor het maken van een uitvoeringsplan voor de verbouwing van het gemeentehuis in Dokkum. Het gaat om het gebouw met de publieke balie aan de Koningstraat 13.

De opdracht bestaat uit een bouwteamfase en een uitvoeringsfase

In de bouwteamfase gaan Bouwgroep Dijkstra Draisma en Pranger-Rosier installaties in overleg met de gemeente, de interieurarchitect INBO en een aantal adviseurs werken aan een uitvoeringsontwerp. Dit wil zeggen dat het voorlopig ontwerp verder technisch wordt uitgewerkt. Op basis van het uitvoeringsontwerp wordt een begroting opgesteld en volgt de definitieve prijsvorming. Daarna begint de uitvoeringsfase.

Waarom de verbouwing nodig is

Op 1 januari 2019 is de gemeente Noardeast-Fryslân ontstaan. Toen is ook besloten om het bestuur en het ambtelijk apparaat in Dokkum te huisvesten. Nieuwbouw is niet nodig. Uit onderzoek is gebleken dat, na een verbouwing, het gemeentehuis in Dokkum genoeg mogelijkheden biedt. Om de centrale huisvesting te kunnen realiseren is dus een verbouwing nodig. Dan kan ook worden ingespeeld op de veranderde mix van thuis- en op kantoorwerken. Zo ontstaat er een gemeentehuis waar de ambtenaren in Dokkum kunnen werken en het gemeentehuis weer aan alle eisen voldoet van deze tijd qua duurzaamheid en hybride werken. Maar ook een gemeentehuis met een vernieuwde ontvangstruimte en publieksvriendelijke balies.

Wanneer is het klaar

Na het afronden van de bouwteamfase start zo snel mogelijk de uitvoeringsfase. Het is de bedoeling dat 15 juli 2022 gestart kan worden met de uitvoeringsfase en dat de verbouwing eind februari 2023 wordt afgerond. De publieksbalies zijn in die periode gesloten. Er wordt gewerkt aan een alternatief.