U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Noardeast-Fryslân verdrievoudigt tegemoetkoming bij betalen van woonlasten

Noardeast-Fryslân verdrievoudigt de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) voor ondernemers die als gevolg van de coronamaatregelen moeite hebben met de betaling van hun hypotheek of huur. De eerdere vermogensgrens die gold, wordt geschrapt. Wie in aanmerking komt voor de TONK-regeling, kan bovendien rekenen op kwijtschelding van de OZB-aanslag voor een bedrijfspand. Dit geldt voor zowel het gebruikers- als het eigenaarsdeel. De gemeente hoopt dat ondernemers hierdoor wel gebruik gaan maken van de regeling, die sinds vorige maand wordt aangeboden. Want dat aantal blijft - net als in andere Friese gemeenten - fors achter bij de eerdere verwachting.

De hoogte van de tegemoetkoming

Om voor de TONK in aanmerking te komen, moet sprake zijn van een inkomensdaling van meer dan 30% die veroorzaakt is door de coronamaatregelen. De tegemoetkoming per huishouden is eenmalig en bedraagt € 750,- wanneer de kosten voor huur of hypotheek 40 - 50% bedragen van het inkomen. Wanneer dat 50 - 60% is, is de tegemoetkoming € 1.500,-. Wie 60 - 70% van het inkomen besteedt aan huur of hypotheek, krijgt € 2.250,- . Wanneer deze woonlasten 70% of meer van het inkomen bedragen, wordt de tegemoetkoming verhoogd naar  € 3.000,-.

Onroerendezaakbelasting vervalt voor ondernemers met een TONK-uitkering

Het college van gemeente Noardeast-Fryslân stelt ondernemers met een TONK-uitkering automatisch vrij van de onroerendezaakbelasting voor hun bedrijfspand(en).

Meer informatie en aanvragen

Ondernemers die vragen hebben over de TONK-regeling, kunnen bellen met de gemeente via (0519) 29 88 88. Het aanvraagformulier kan worden gedownload via
www.noardeast-fryslan.nl/tonk