U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Onkruidbestrijding vanaf 6 april 2021

Rust, ruimte en groen zijn de kenmerken van de gemeente Noardeast-Fryslan. We zijn trots op ons groen. Maar niet als het gaat om 'onkruid op verharding'. Onkruid kan ook zorgen voor gladheid en verstopping van de waterafvoer. Het is een taak van de gemeente om het overmatige onkruid te bestrijden en de 'veiligheid van de weg' te bewaken.

We bestrijden onkruid met een combinatie van machinaal vegen en hete lucht / heet water

We starten op dinsdag 6 april in Dokkum met het borstelen/vegen. Daarna gaat er één ploeg richting het westen (Hallum) en een ploeg richting het oosten (Munnekezijl). De planning delen we via onze stories op: www.facebook.com/noardeastfryslan.

  • Naast de bestrijding met heet water borstelen/vegen we
    Grond en zand vormen een belangrijke voedingsbodem voor het onkruid. Daarom borstelen en vegen we de bestrating om niet alleen het onkruid, maar ook de grond en het zand, dat met name in de goten ligt, te verwijderen.
  • De heet watermachine die het onkruid bestrijdt is sensor gestuurd
    Hierdoor wordt alleen het onkruid nat gespoten en niet de hele bestrating. Hierdoor wordt veel minder energie (brandstof) en water verbruikt. Met deze manier van milieuvriendelijke onkruidbestrijding is het gebruik van chemische middelen gestopt.

Hoort u de borstel- en veegwagen aankomen? Maak dan de parkeerplaatsen zoveel mogelijk vrij

Om ervoor te zorgen dat wij alles goed onkruidvrij kunnen maken, vragen wij u of u de parkeerplaatsen in de straat zo veel mogelijk vrij te maken. De borstel- en veegwagen maken behoorlijk wat lawaai, waardoor u ze misschien wel de hoek om hoort komen. U kunt dan uw auto nog verplaatsen.

Planning

Dagelijks communiceren we via onze stories op Facebook en Instagram waar er onkruid wordt verwijderd.

Datum Locatie
12 april 2021 Ploeg 1: Industrieterrein Betterwird in Dokkum
Ploeg 2: Jantje zeepolder en aansluitend daarop de wijk de Trije Terpen in Dokkum
13 april 2021 Ploeg 1: Start in Oosternijkerk daarna Niawier en Metslawier
Ploeg 2: Wijk de Woudhorne daaropvolgende de Hogedijken Dokkum
14 april 2021

Ploeg1: Niawier, Metslawier en Morra

Ploeg 2: Dokkum, Ee, Engwierum, Dokkumer Nieuwe Zijlen en Westergeest

15 april 2021

Ploeg 1: Lioessens en Anjum

Ploeg 2: Kollumerzwaag en Veenklooster

16 april 2021

Ploeg 1: Anjum

Ploeg 2: Kollumerzwaag en Veenklooster

19 april 2021

Ploeg 1: Oostmahorn, Peasens, Moddergat en Nes

Ploeg 2: Zwagerbosch

20 april 2021

Ploeg 1: Wierum en Ternaad

Ploeg 2: Oudwoude, Zwagerbosch en Kollum

Veel gestelde vragen en antwoorden

Hoe vaak is er een onkruidbestrijdingsronde in het jaar?

Voor het groeiseizoen begint doen we een borstelronde om de voedingsbodem voor het onkruid te verwijderen. Daarna proberen we het doorlopend thermisch (met heet water of hete lucht) onder controle te houden. Wanneer dit, bijvoorbeeld door de weersomstandigheden, niet lukt dan gaan we aanvullend borstelen. Zo proberen we het op een goed niveau te houden.

Waarom wordt er geen gebruik gemaakt van chemische onkruidbestrijding, dat werkt toch beter?

Onkruid op verhardingen werd vroeger relatief snel en goedkoop bestreden met chemische middelen. Een niet-chemische methode is vier tot tien keer zo duur (dat is veel arbeidsintensiever). Chemische middelen bevatten onder andere de werkzame stof glyfosaat. Deze stof kan negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid van planten, dieren en mensen. Chemische bestrijdingsmiddelen worden niet geheel opgenomen door de planten. Het restant komt dan in het oppervlaktewater terecht. Daarmee vormt het ook een risico voor ons drinkwater.

Mijn straat is nog niet onkruidvrij, kan ik dat ergens melden?

Het is een taak van de gemeente om het overmatige onkruid te bestrijden en de 'veiligheid van de weg' te bewaken. Heeft u last van overmatig onkruid of is de situatie niet veiligheid, meld het dan bij de gemeente via https://www.noardeast-fryslan.nl/melding-maken of bel (0519) 29 88 88.

Waarom borstelen en vegen?

De borstelwagens borstelt het onkruid los en de veegwagens vegen het direct op.

Wanneer wordt gestart met de heet water / hete lucht methode

Vanaf 6 april wordt er geborsteld en geveegd door de gemeente. Vanaf begin mei is de onkruidbestrijding uitbesteed aan drie aannemers. Zij zullen de onkruid bestrijden met hete lucht / heet water (de gemeente is daarvoor opgedeeld in drieën). Indien nodig zullen ze aanvullend borstelen / vegen.

Waar kan ik terecht met een vraag hierover?

Dit kan via https://www.noardeast-fryslan.nl/melding-maken of telefonisch via (0519) 29 88 88.

Mag ik zelf het onkruid rondom mijn huis verwijderen?

Indien u kiest voor een milieuvriendelijke manier, dan is dat zeker toegestaan.