U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Putonderhoud NAM-locatie De Tibben te Ee

Vanaf 11 september 2021 worden aan twee putten op de NAM-locatie De Tibben (Tibsterwei 4e) te Ee werkzaamheden uitgevoerd om de gas toestroom te herstellen en te verbeteren. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van verschillende mobiele installaties. Als de werkzaamheden zijn afgerond, worden de putten getest. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een tijdelijke brandvlam (fakkel). Zodra het toegestroomde gas voldoende opgeschoond is, wordt het gas afgevoerd via de bestaande gastransportleiding.
De werkzaamheden nemen ongeveer 4 weken in beslag en worden aaneengesloten, dus 24 uur per dag, uitgevoerd. Binnen de genoemde periode zal de brandvlam van tijd tot tijd branden.

Gedurende de werkzaamheden is er een toename in transporten voor de aan- en afvoer van materieel en materiaal. Er wordt getracht de eventuele overlast voor omwonenden tot een minimum te beperken.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Janny Mulder-Teunissen via telefoonnummer 0592-36 32 20 of per e-mail via j.teunissen@shell.com. Daarnaast kunt u altijd 24 uur per dag telefonisch terecht bij de centrale meldkamer van de NAM op telefoonnummer 0592-36 40 00. Meer informatie over NAM kunt u vinden op www.nam.nl.