Belangrijke notificatie

In verband met een verbouwing is het gemeentehuis in Dokkum vanaf 1 juli tijdelijk gesloten. Vanaf 4 juli kunt u voor burgerzaken terecht op het gemeentehuis in Kollum. Voor een beperkt aantal producten kunt u terecht in Damwâld. Maakt u wel eerst een afspraak voordat u naar het gemeentehuis komt? Dit kan telefonisch of via de website.

Registratie belangstellenden bedrijventerrein Betterwird fase 2

In de gemeente Noardeast-Fryslân komt medio 2023 bedrijfsterrein in de verkoop. Aan de rand van Dokkum gaat er circa 10 ha grond van agrarische grond gewijzigd worden in bedrijventerrein. Dit sluit aan bij het bestaande bedrijventerrein Betterwird.

De gemeente wil dit terrein ontwikkelen omdat er behoefte is aan gronden voor bedrijven. Dit blijkt uit vragen van bedrijven die grond voor uitbreiding of vernieuwing van hun bedrijf nodig hebben.

Inventarisatie belangstelling

Ook u kunt als bedrijf/ondernemer eventueel in aanmerking komen voor de aankoop van een kavel. Om een idee te krijgen van deze behoefte, wil de gemeente dit graag inventariseren. Het gaat hier om bedrijven tot en met de milieucategorie 4.2. Na de inventarisatie kan beter beoordeeld worden hoe het terrein verkaveld kan worden en ook hoe groot de energiebehoefte op het terrein ongeveer zal zijn. Het  gaat alleen om te meten hoeveel belangstelling er is. Dit leidt niet tot verplichte aankoop.

Bedrijfsverzamelgebouwen en bedrijfswoningen worden niet toegestaan op dit bedrijventerrein.

Afmetingen kavels

De grootte van de kavels is nog niet bekend. De prijs van de kavels moet nog definitief worden vastgesteld, maar zal waarschijnlijk rond € 69,- p/m² exclusief btw gaan kosten.

Meer informatie

Indien u serieus overweegt een kavel te kopen in deze nieuwe fase van Betterwird wordt u van harte uitgenodigd het het registratieformulier in te vullen. Het invullen van de belangstellenden registratie kan tot 1 maart 2023. U kunt het ingevulde formulier mailen naar grondzaken@noardeast-fryslan.nl

Naast deze inventarisatie zal er ook nog via de verschillende kanalen, waaronder dagbladen, de gemeentelijke pagina en gemeentelijke website, gepubliceerd worden dat er kavels beschikbaar komen op dit bedrijventerrein.

U kunt aan dit bericht en/of de inventarisatie geen rechten ontlenen.