U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Ruimen graven Gemeentelijke begraafplaatsen Noardeast-Fryslân

Grafruiming vindt plaats wanneer nabestaanden geen grafrechten meer hebben. De grafrechten lopen af zodra de nabestaanden afstand doen van het graf of als de huurperiode voorbij is en deze niet meer verlengd wordt of kan worden.

Op de gemeentelijke begraafplaatsen Burdaard, Damwâldsterreedsje te Dokkum, Molenzes te Ternaard en Reidswâl te Metslawier, is in het verleden door de toenmalige rechthebbende afstand gedaan. Een lijst met de bewuste grafnummers en namen van de overledenen is te vinden in de publicatieborden van deze begraafplaatsen.

De gemeente is voornemens om deze graven te gaan ruimen. Als eerste zullen de monumenten / gedenkstenen verwijderd worden en op een later tijdstip zullen de graven zelf geruimd worden.

Start werkzaamheden

De werkzaamheden zijn gepland na 2 november 2020. 

Moet een graf behouden blijven?

Mocht iemand het belangrijk vinden dat een graf behouden blijft voor de toekomst, dan is dit mogelijk. De grafrechten kunnen opnieuw uitgegeven worden voor een termijn van 10, 20 of 30 jaren. Meer informatie of een aanvraagformulier vindt u via deze link. Ook kunt u, tijdens openingstijden, contact opnemen met de heer T. van der Horn, begraafplaats administratie, via (0519) 29 88 88 of info@noardeast-fryslan.nl.

 

Bekijk hier de video die RTV NOF hierover gemaakt heeft.