Belangrijke notificatie

In verband met een verbouwing is het gemeentehuis in Dokkum vanaf 1 juli tijdelijk gesloten. Vanaf 4 juli kunt u voor burgerzaken terecht op het gemeentehuis in Kollum. Voor een beperkt aantal producten kunt u terecht in Damwâld. Maakt u wel eerst een afspraak voordat u naar het gemeentehuis komt? Dit kan telefonisch of via de website.

Skjin Wetter

Deze week is de jaarlijkse schoonmaakactie ‘Skjin Wetter’. Op en rond het water in Fryslân wordt zwerfafval opgeruimd. Het doel van deze actie is te laten zien dat er nog steeds heel veel afval in de natuur terechtkomt. Plastic vergaat nooit en valt uiteindelijk uiteen in microplastics, die we via voedsel maar ook ons drinkwater binnenkrijgen. Onder het mom van ‘Het komt op elk bord terecht!’ willen we mensen bewust maken van de negatieve gevolgen van zwerfafval en zorgen dat afval niet meer op straat terechtkomt.

De actie is een idee van de FMF (Friese Milieu Federatie), Wetterskip Fryslân en zeven Friese gemeenten, waaronder de gemeente Noardeast-Fryslân.

De start van de actie was vanochtend op het Lauwers College in Kollum. Daar gaf wethouder Aant Jelle Soepboer het startsein voor de opschoonactie in de gemeente Noardeast-Fryslân. De wethouder is enthousiast over de opruimactie: “Skjin wetter is foar ús de gewoanste saak fan ‘e wrâld, it komt dochs gewoan út de kraan. Mar is it wol sa fanselssprekkend? Wat kostet it ús om it fersmoarge wetter skjin te krijen, komt der op termyn gjin krapte oan skjin wetter en hoe gean wy om mei ús bûtenwetters? ‘Plastic soup’ yn de oseaan ha wy sa stadichoan allegear wolris fan heard mar it is goed dat minsken har ek bewust binne fan it belang fan skjin wetter yn de neiste omjouwing, yn sleaten en fearten, foar minsk, bist en plant.’’

De leerlingen krijgen begin deze week theaterlessen van Theater Smoar. Zij brengen hen op een humoristische manier bij waarom het zo belangrijk is om afval niet zomaar op straat te gooien. De lessen zitten vol weetjes en opdrachten en laten jongeren stilstaan bij zichtbare en onzichtbare verontreiniging  van het oppervlaktewater. De theaterlessen worden aangeboden door Wetterskip Fryslân. Later deze week gaan de leerlingen op pad om zwerfafval op en rond het water op te ruimen. Ook de middelbare scholen Piter Jelles Dalton en Dockinga College uit Dokkum doen dit jaar weer actief mee met het schoonmaakfestijn.

De hele week zijn er speciale Skjin Wetter acties in de gemeente. Dorpsbelangen Hallum en Niawier-Wetsens zijn actief. Daarnaast doen Vitaleer en IVN Noordoost-Fryslân mee en er zijn nog himmelacties op basisscholen CBS Op de Hoogte in Burum en CBS Op de Streek in Ferwert.

Wil je ook je steentje bijdragen door zelf op te ruimen of door een opruimactie te organiseren? De gemeente stelt gratis materiaal beschikbaar. Mail naar: afval@noardeast-fryslan.nl

 

Bekijk hier de aftermovie van Skjin Wetter 2022.