Belangrijke notificatie

U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Start Vervolgonderzoek bereikbaarheid Ameland 2030

Rijkswaterstaat is gestart met het ‘Vervolgonderzoek bereikbaarheid Ameland 2030’. Rijkswaterstaat onderzoekt hoe Ameland ook na 2030 op een betrouwbare en duurzame manier bereikbaar blijft. Daarbij kijkt Rijkswaterstaat ver vooruit, richting het jaar 2100. Op dinsdagavond 1 februari 2022 organiseert Rijkswaterstaat een digitale startbijeenkomst voor inwoners van Ameland, omwonenden aan de vaste wal en andere geïnteresseerden.

Het onderzoek is een vervolg op een eerder onderzoek ‘Lange termijn oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland na 2030 (LTOA)’, waarvan we twee oplossingsrichtingen nu verder uitwerken:

  1. Het optimaliseren van het bestaande vervoerssysteem.
  2. Het verplaatsen van de haven op het eiland en/of aan de vaste wal:
    • van Nes naar Hollum of de Ballumerbocht;
    • van Holwerd naar Ferwert.

De focus van het onderzoek ligt op de veerverbinding, maar ook op de aansluitende infrastructuur op het eiland en de vaste wal. Rijkswaterstaat doet dit onderzoek in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en werkt samen met de gemeente Ameland, gemeente Noardeast-Fryslân, Wetterskip Frylan en provincie Fryslân. Naar verwachting wordt het onderzoek in 2023 afgerond, waarna de minister van Infrastructuur en Waterstaat op basis van de uitkomsten een besluit kan nemen.

Uitnodiging Startbijeenkomst 1 februari 2022

U bent van harte uitgenodigd om mee te denken over dit project. Hiervoor organiseert Rijkswaterstaat meerdere bijeenkomsten. Te beginnen met een digitale startbijeenkomst op dinsdagavond 1 februari 2022 vanaf 19.30 uur.

Meldt u aan vóór maandag 31 januari 2022 via www.rijkswaterstaat.nl/bereikbaarheidameland.