U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Stimuleringsregeling Experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten

Het Experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten voormalig Dongeradeel gaat voor wat betreft de stimuleringsleningen nog gewoon door.

Doel

Het doel van het experiment is het behouden en versterken van de aantrekkelijke, duurzame woonmilieus voor wat betreft de beschermde dorpsgezichten Ee, Holwerd, Metslawier en Paesens-Moddergat.

Aan de hand van het Experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten voormalig Dongeradeel is en wordt de kwaliteit van de beschermde dorpsgezichten Ee, Holwerd, Metslawier en Paesens-Moddergat aanzienlijk verbeterd. 
Door zichtbare kwaliteitsverbetering worden bovengenoemde dorpsgezichten steeds beter op de kaart gezet. 

Stimuleringslening 

Sinds juni 2014 wordt er gebruik gemaakt van de stimuleringslening, bedoeld voor meer ingrijpende veranderingen aan woningen waarmee de woon-kwaliteit voor langere tijd weer toekomstbestendig gemaakt wordt. 
Het gaat hierbij om volledige renovatie en aanpassing van een woning, restauratie en onderhoud.

Stimuleringsregeling aanvragen?

Wilt u in aanmerking komen voor zo’n lening, dan kunt u het aanvraagformulier downloaden, invullen en afgeven bij één van de lokale DOM-voorzitters.

DOM-voorzitters

  • Jelmer Kok, Dorps Ontwikkelings Maatschappij Ee, telefoon 06 20025835
  • Henk Willemsen, Dorps Ontwikkelings Maatschappij Holwerd, telefoon 0519-561035
  • Freark van der Bij, Dorps Ontwikkelings Maatschappij Metslawier, telefoon 0519-241020
  • Gerda Vanger, Dorps Ontwikkelings Maatschappij Paesens-Moddergat, telefoon 0519-589871