Subsidie voor 75 jaar vrijheid in Noardeast-Fryslân

In 2020 gedenken we en vieren we 75 jaar vrijheid. In Nederland herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers en vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven.

De gemeente Noardeast-Fryslân laat dit niet onopgemerkt voorbij gaan en stelt subsidie beschikbaar voor initiatiefnemers die een activiteit willen organiseren.

Via www.noardeast-fryslan.nl/75jaarvrijheid kunnen initiatiefnemers van 6 december
 t/m 20 januari hun subsidieverzoek inleveren. Uiterlijk 31 januari 2020 krijgen de initiatiefnemers te horen of ze een subsidie ontvangen.

Meer informatie?

Meer informatie is te krijgen bij de evenementencoördinator Martine van der Kloet, m.vanderkloet@noardeast-fryslan.nl.