U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Tijdelijke uitbreiding terrassen verlengd t/m 28 maart 2021

Door de corona-maatregelen van 1,5 meter kunnen bestaande terrassen niet volledig worden gebruikt. De gemeente Noardeast-Fryslân heeft daarom besloten dat de terrassen tijdelijk ruimer opgesteld mogen worden. Deze verlenging geldt tot 28 maart 2021. Eerder verleende toestemming zal automatisch worden verlengd. Voor nieuwe aanvragen gelden onderstaande spelregels:

  • De omgeving moet toegankelijk blijven, o.a. voor hulpdiensten en mindervaliden;
  • Geplande activiteiten gaan voor;
  • Er moet draagvlak zijn bij de directe buren/ betrokkenen;
  • Normale verkeersstromen moeten mogelijk blijven;
  • De afstand tot de horecaonderneming is maximaal 30 meter;
  • Horecaondernemers kunnen hun plan (waarbij zij rekening houden met alle spelregels) indienen via kccvergunningen@noardeast-fryslan.nl. Hierna ontvangen zij zo snel als mogelijk een digitaal akkoord;
  • Voor de tijdelijke terrasuitbreiding worden geen leges in rekening gebracht;

Voor vragen over de tijdelijke terrasuitbreiding kan contact worden opgenomen met het KCC Vergunningen via kccvergunningen@noardeast-fryslan.nl . Ook kunt u bellen met de gemeente via (0519) 29 88 88 en dan kiezen voor optie 2.