Kan uw bezoek aan het gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum.
Meer informatie, o.a. over de aangepaste dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus.

Tijdelijke uitbreiding van terrassen

Vanaf aanstaande maandag 1 juni om 12.00 uur mogen horecaondernemingen (waaronder de terrassen) weer open voor het publiek. Door de corona-maatregelen van 1,5 meter kunnen bestaande terrassen echter niet volledig worden gebruikt. De gemeente Noardeast-Fryslân heeft daarom besloten dat de terrassen tijdelijk ruimer opgesteld mogen worden. Hiervoor zijn een aantal spelregels opgesteld.

In het kort:

  • De omgeving moet toegankelijk blijven, o.a. voor hulpdiensten en mindervaliden;
  • Geplande activiteiten gaan voor;
  • Er moet draagvlak zijn bij de directe buren/ betrokkenen;
  • Normale verkeersstromen moeten mogelijk blijven;
  • De afstand tot de horecaonderneming is maximaal 30 meter;
  • Horecaondernemers kunnen hun plan (waarbij zij rekening houden met alle spelregels) indienen via kccvergunningen@noardeast-fryslan.nl. Hierna ontvangen zij zo snel als mogelijk een digitaal akkoord;
  • Voor de tijdelijke terrasuitbreiding worden geen leges in rekening gebracht;
  • De tijdelijke terrasuitbreidingen zijn mogelijk van 1 juni t/m 31 oktober 2020.

Vragen:

Voor vragen over de tijdelijke terrasuitbreiding kan contact worden opgenomen met het KCC Vergunningen via kccvergunningen@noardeast-fryslan.nl. Ook kunt u bellen met de gemeente via (0519) 29 88 88 en dan kiezen voor optie 2.