U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Toekomst inzameling oud papier

HOORZITTING

Tiidstip          : 20.30 - 22.30 oere.

Op woensdag 29 september a.s. organiseert de gemeenteraad in de raadszaal in Kollum een HOORZITTING over de toekomstige inzameling van oud papier. Hierbij wordt ruimte en gelegenheid geboden om meningen en standpunten te delen met de gemeenteraad.

Inwoners en betrokkenen kunnen zich uiterlijk 22 september a.s. aanmelden

Als gevolg van de herindeling wordt het oud papier in onze gemeente op verschillende manieren ingezameld. De gemeente heeft ook te maken met diverse afspraken met bij de inzameling betrokken vrijwilligersorganisaties. Met het vaststellen van nieuw beleid is het de bedoeling dat inzameling in de hele gemeente op dezelfde manier wordt uitgevoerd. Hiervoor zijn verschillende scenario’s opgesteld.
Het raadsvoorstel en de betreffende scenario’s kunt u vinden op:
www.riednoardeast-fryslan.nl / Vergaderingen / 29 september 2021 en 7 oktober 2021.

Door de huidige omstandigheden kent de organisatie van de hoorzitting beperkingen. De vorm van de hoorzitting zal zoveel mogelijk worden aangepast aan het aantal deelnemers. Wij vragen partijen in overweging te nemen om gezamenlijk met één woordvoerder te komen.

Wij adviseren om de inspraakreacties in ieder geval vooraf schriftelijk aan te leveren. Deze reacties worden aangeboden aan de gemeenteraad en op de website geplaatst.

Aanmelden voor de hoorzitting kan tot uiterlijk 22 september a.s. via: t.toren@noardeast-fryslan.nl onder vermelding van naam en woonplaats, namens wie u wilt deelnemen, emailadres en telefoonnummer.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met adjunct-raadsgriffier mw. T. Toren:(0511) - 45 88 13, t.toren@noardeast-fryslan.nl