Belangrijke notificatie

In verband met een verbouwing is het gemeentehuis in Dokkum vanaf 1 juli tijdelijk gesloten. Vanaf 4 juli kunt u voor burgerzaken terecht op het gemeentehuis in Kollum. Voor een beperkt aantal producten kunt u terecht in Damwâld. Maakt u wel eerst een afspraak voordat u naar het gemeentehuis komt? Dit kan telefonisch of via de website.

Toekomstvisie Voorstraat Kollum

Hoe blijft de Voorstraat in het centrum van Kollum een aantrekkelijke winkelstraat? Die vraag staat centraal bij het maken van een toekomstvisie voor de Voorstraat.

De Voorstraat is van oudsher de belangrijkste straat in het centrum van Kollum. Er zijn zo’n 35 winkels en diverse andere voorzieningen te vinden, waaronder horeca. Het winkelaanbod staat er onder druk. Steeds meer mensen winkelen online . En het boodschappenaanbod aan de Meester Andreaestraat ligt eigenlijk net te ver weg.

Gezamenlijke visie
Gemeente Noardeast-Fryslân gaf adviesbureau DTNP daarom opdracht om een toekomstvisie op te stellen voor de Voorstraat. Samen met vertegenwoordigers van de ondernemersvereniging HIM, Plaatselijk Belang en de gemeente wordt de visie gemaakt. Een projectgroep buigt zich samen met DTNP over de volgende vragen: Hoe blijft de Voorstraat een aantrekkelijke en goed ingevulde straat? Hoe willen we dat de straat eruit ziet? Welke  sterke punten heeft de straat? Waar liggen kansen en wat mist de straat nog? En hoe richten we de straat goed in, waarbij we rekening houden met bijvoorbeeld parkeren?

Sterke en zwakke plekken in beeld
Afgelopen week zijn de adviseurs van DTNP met de projectgroep door de straat gelopen om aan elkaar te laten zien wat de sterke en zwakke plekken van de straat zijn. DTNP maakt nu een analyse van de straat en de rol die de Voorstraat voor Kollum en de directe omgeving heeft.

Van analyse tot visie
Deze analyse bespreekt DTNP vervolgens met de projectgroep. De ontwikkelingen worden door Plaatselijk Belang, HIM en de gemeente naar buiten gebracht. In november wordt een ondernemersavond over de Voorstraat georganiseerd  om van de ondernemers te horen wat er speelt.

Uw mening telt
Later volgt een bredere bijeenkomst, voor bewoners, eigenaren en ondernemers van de Voorstraat en geïnteresseerden van buiten de Voorstraat. Tijdens deze avond kan iedereen de voorlopige visie bekijken en erop reageren. Daarna werkt DTNP, samen met de projectgroep, de voorlopige visie verder uit. De planning is om in februari/maart 2023 een conceptvisie voor te kunnen leggen aan het college van B&W.