Kan uw bezoek aan het gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum.
Meer informatie, o.a. over de aangepaste dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus.

Uitnodiging installatie mr. J.G. Kramer als burgemeester gemeente Noardeast Fryslân

Maandag 6 januari wordt mr. J.G. Kramer door de commissaris van de Koning, drs. A.A.M. Brok beëdigd als eerste door de Kroon benoemde burgemeester van de gemeente Noardeast-Fryslân. 
Aansluitend vindt de verdere installatie plaats. Dit gebeurt tijdens een bijzondere raadsvergadering.
U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Locatie:    Grote- of Sint Martinuskerk, Markt 2 te Dokkum

Inloop:     14.30 uur

Aanvang:  15.00 uur

De bijeenkomst duurt ongeveer tot 16.00 uur.
U kunt daarna de heer Kramer en zijn partner mevrouw C.E. Rijpkema feliciteren.

Raad en college van BenW van Noardeast-Fryslân

_____________________________________________________________

Ynstallaasje boargemaster Kramer moandei 6 jannewaris

Moandei 6 jannewaris wurdt mr. J.G. Kramer troch de kommissaris fan de Kening, drs. A.A.M. Brok, beëdige as earste troch de Kroan beneamde boargemaster fan de gemeente Noardeast-Fryslân. Oanslutend kriget de fierdere ynstallaasje syn beslach. Dat bart yn in bysûndere riedsgearkomste dêr’t wy jo fan herte foar útnûgje.

Lokaasje       Grote- of Sint Martinuskerk, Markt 2 yn Dokkum
Ynrin            healwei trijen 14.30 oere  
Oanfang       trije oere 15.00 oere

De byienkomst duorret oant likernôch fjouwer oere ta. Jo kinne de hear Kramer en syn partner mefrou C.E. Rijpkema dêrnei   lokwinskje.

Ried en kolleezje fan BenW fan Noardeast-Fryslân