Van bestemmingsplan naar omgevingsplan

  • Door de Omgevingswet die per 1 januari 2024 ingaat, moeten gemeenten werken met het omgevingsplan* in plaats van met bestemmingsplannen*.
  • Hierdoor komt de gemeente in een overgangsperiode terecht, waarbij er geen bestemmingsplannen meer in behandeling kunnen worden genomen.
  • Vanaf 1 september behandelen wij uw verzoek voor het wijzigen van een bestemmingsplan dus op een andere manier:

We kijken met u mee en begeleiden uw verzoek op passende wijze

U kunt uw verzoek op de gebruikelijke manier indienen. Veel plannen kunnen ook via een omgevingsvergunning* worden afgehandeld, daarvoor verandert eigenlijk niets. Bovenstaande aandachtspunten gelden voor bestemmingsplannen, wijzigingsplannen en uitwerkingsplannen.

Meer weten over de Omgevingswet?

Ga naar de pagina over de Omgevingswet

Heeft u vragen over uw situatie?

Neem dan contact op met uw zaakbehandelaar of vraag naar een aanspreekpunt bestemmingsplan, tijdens werkuren te bereiken via telefoonnummer (0519) 29 88 88.

Definities

Omgevingswet

bundelt en moderniseert de wetten voor de fysieke leefomgeving

Bestemmingsplan

plan dat bepaalt wat je op een bepaalde plek mag doen en/of bouwen

Omgevingsplan

plan met een bredere reikwijdte dan een bestemmingsplan met algemenere regels voor de fysieke leefomgeving

Omgevingsvergunning

een gericht besluit (toestemming) om iets te mogen doen en/of bouwen

Complexe ontwikkeling

behoorlijke impact voor mensen, milieu, gebied of een bijzondere situatie