Vanaf 1 januari Friese plaatsnamen

Op 8 juli 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met de invoering van Friese plaatsnamen. Dit betekent dat 22 dorpen met ingang van 1 januari 2023 officieel een nieuwe plaatsnaam krijgen.

U vindt ze onderaan dit bericht. We kunnen ons voorstellen dat u hier als inwoner van gemeente Noardeast-Fryslân vragen over heeft. Hieronder vindt u informatie waarmee we hopelijk een aantal van uw vragen beantwoorden. Alle bedrijven hebben inmiddels een brief ontvangen over de naamswijziging. Ook in dit bericht komen nogmaals een aantal punten voor bedrijven aan de orde. 

Wat verandert er vanaf 1 januari?

De gemeente gebruikt vanaf 1 januari in alle communicatie de nieuwe plaatsnamen. Dit betekent bijvoorbeeld: 

  • Vraagt u een uittreksel uit de Basisregistratie personen of een vergunning aan? Dan komt daar vanaf 1 januari 2023 de nieuwe Friese plaatsnaam op te staan.
  • Op de stempas voor de verkiezingen van 15 maart 2023 staat de nieuwe plaatsnaam.


Sluiting balies burgerzaken op 30 december 2022 en 2 en 3 januari 2023

We moeten in alle gemeentelijke systemen de plaatsnamen invoeren. Daarom sluiten we de balies voor alle handelingen in Damwâld en Kollum op 30 december 2022 en 2 en 3 januari 2023. Dit is alléén voor de inwoners van gemeente Noardeast-Fryslân. We kunnen de systemen dan niet gebruiken. Telefonisch is burgerzaken wel bereikbaar via (0519) 29 88 88, optie 4. U kunt dit telefoonnummer ook gebruiken als u een aangifte van geboorte of overlijden wilt doorgeven.

Kunnen we geen tweetalige plaatsnamen gebruiken (Fries én Nederlands)?

Op basis van de Wet Basisregistraties adressen en gebouwen kunnen we maar één naam registreren. Daarom moet een gemeente een officiële keuze maken: de plaatsnamen in het Fries of in het Nederlands. Een plaatsnaam in twee talen registreren is niet mogelijk. De gemeente Noardeast-Fryslân heeft voor Friese plaatsnamen gekozen.

Administratieve verhuizing

Iedere inwoner van een dorp met een nieuwe plaatsnaam wordt ‘verhuisd’. Dit is een administratieve handeling. U verhuist van de oude Nederlandse woonplaats naar de nieuwe Friese woonplaats. De overheidsinstanties krijgen hier bericht van.

Zijn er bij de postbezorging problemen te verwachten?

Bij de postsortering kijken ze naar postcode en huisnummer. Plaatsnamen spelen eigenlijk geen rol meer. De schrijfwijze van plaatsnamen is dus geen probleem. Grote bedrijven en instanties gebruiken bovendien digitale adressenbestanden van postbedrijven. Daarin staan alleen de officiële plaatsnamen. We brengen PostNL op tijd op de hoogte over de plaatsnaamwijziging. Zo kunnen zij de wijzigingen doorvoeren in hun systeem.

 

Voor bedrijven

Kunnen mijn leveranciers mijn bedrijf straks wel vinden?

Op brieven en in e-mails kunt u achter de nieuwe plaatsnaam eerst tussen haakjes de oude naam nog zetten. De ervaring leert dat plaatselijke bedrijven al redelijk snel alleen de Friese variant gaan gebruiken. Bovenlokale bedrijven werken vaak wat langer met dubbele namen. Zet in de "disclaimer" van uw e-mail bijvoorbeeld: “Attentie logistiek: de plaatsnaam Kollumerzwaag is veranderd in Kollumersweach”. Zo weten de logistieke afdelingen dat chauffeurs even goed op moeten letten.

Geeft de gemeente een vergoeding voor mogelijke kosten die mijn bedrijf maakt door deze naamswijziging?

Op grond van de Nadere Regels Verordening naamgeving en nummering (adressen) Noardeast-Fryslân verstrekt de gemeente alleen een tegemoetkoming in de kosten bij een wijziging van straatnaam of huisnummer.
In digitale bestanden kunt u zelf de plaatsnaam aanpassen. U kunt een overgangstijd hanteren voor het aanpassen van de plaatsnaam in reclame-uitingen, huisstijl, teksten op bedrijfsauto’s – of borden en dergelijke. Bijvoorbeeld aanpassen bij vervanging. Zo hoeft u geen kosten te maken.

Hebben plaatsnaamveranderingen nadelige economische consequenties?

Velen dachten dat de naamswijziging van het toeristische Eernewoude in Earnewâld economisch nadeel zou opleveren. Het tegenovergestelde is gebleken. De Friese taal en cultuur geven onze provincie en gemeente en dus ook onze bedrijven iets unieks. Daarom gebruiken veel bedrijven ook Friese uitdrukkingen. Het Friese karakter kan gebruikt worden als een ‘unique selling point’.

Heeft u nog vragen?

U kunt contact opnemen met de gemeente via (0519) 29 88 88 optie 4 of via de mail: info@noardeast-fryslan.nl.
 

Het gaat om de volgende dorpen:

Anjum

 

Eanjum

 

Augsbuurt

 

Augsbuert-Lytsewâld

 

Bornwird

Boarnwert

Ee

Ie

Engwierum

 

Ingwierrum

 

Hantumeruitburen

 

Hantumerútbuorren

 

Hantumhuizen

 

Hantumhuzen

 

Holwerd

 

Holwert

 

Kollumerpomp Kollumerpomp

Kollumerzwaag

 

Kollumersweach

 

Lioessens


Ljussens

 

Metslawier

 

Mitselwier

 

Morra

 

Moarre

 

Niawier

 

Nijewier

 

Oosternijkerk

 

Easternijtsjerk

 

Oostmahorn

 

De Skâns-Oostmahorn

 

Oostrum

 

Eastrum

 

Oudwoude

 

Aldwâld

 

Paesens

 

Peazens

 

Triemen

 

De Trieme

 

Veenklooster

 

Feankleaster

 

Westergeest

 

Westergeast

 

Zwagerbosch

 

Sweagerbosk

 

 

- Het volledige overzicht van alle plaatsen vindt u hier.