Kan uw bezoek aan het gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum.
Meer informatie, o.a. over de aangepaste dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus.

Verhuur perceel weiland Iedyk Wânswert

Burgemeester en wethouders van Noardeast-Fryslân verzoeken gegadigden een bod te doen voor het gebruik van een perceel weiland gelegen aan de Iedyk te Wânswert. Kadastraal bekend als gemeente Blija, sectie G, nummer 330 en 331. 

Het perceel heeft een grootte van circa 02.36.80 ha. zoals in het rood en geel gearceerd op bijgaande luchtfoto. De grond zal op jaarbasis worden verhuurd, waarbij gunning in principe zal plaatsvinden aan de hoogste bieder onder voorbehoud van de hoogte van het bod.

U kunt per email een bod uitbrengen op bovengenoemd perceel en vermelden wat de plannen zijn op het betreffende perceel. Dit kunt u mailen voor 19 juni 2020 aan t.arjaans@noardeast-fryslan.nl  

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw T. Arjaans via email t.arjaans@noardeast-fryslan.nl of telefonisch 0519-298888.