Verkeersplan Campus en Kindcentrum

7 maart 2018 is het concept verkeersplan gepresenteerd voor de Campus en het Kindcentrum. Er was ook gelegenheid tot het maken van opmerkingen. Er zijn 13 reacties ontvangen van verschillende bewoners. Hieronder leest u wat de reacties waren en wat de gemeente hiermee heeft gedaan.   

Stand van zaken

De bouw van de Campus en het Kindcentrum hebben beide hun eigen planning. De bouw van de Campus zit in de afbouwfase en wordt in het voorjaar opgeleverd. De verhuizing van de Casimirschool, PJ Impuls en Lauwers College is in de zomervakantie gepland. De bouw van het Kindcentrum is november vorig jaar aan BGDD uit Dokkum gegund en het ontwerp wordt nu verder uitgewerkt. Het Kindcentrum moet medio 2020 klaar zijn.

De afgelopen periode is vooral gewerkt aan het verkeersplan bij de Campus zodat dit rond de zomervakantie kan worden gerealiseerd. Met de scholen van het Kindcentrum wordt op dit moment overlegd hoe het verkeersplan op de schoolomgeving moet aansluiten. Als er meer duidelijkheid is wordt dit ook bekend gemaakt.

Reactienotitie

De reacties en antwoorden van de gemeente zijn verzameld in een reactienotitie. De meeste reacties zijn verwerkt in het inrichtings- en verkeersplan van de Campus. U kunt de reactienotitie lezen door het bestand reactienotitie.pdf te openen.

Inrichtings- en verkeersplan Campus

Dit plan voor de Campus is een verdere uitwerking van een eerder gepresenteerd plan (7 maart 2018). Samen met de Campus is gekozen voor de fietsverbinding via het terrein van de Campus. De meeste van de ingediende reacties is verwerkt op de inrichtings- en verkeersplan. Het definitieve plan kan worden bekeken door het bestand inrichtingsverkeersplanCampus.pdf te openen.

Vervolg

Op dit moment bereidt de gemeente de aanbesteding voor. Het gaat hierbij om de sloop van de Casimirschool, de terreininrichting inclusief parkeerterrein, de aanleg van fietspad en het verhoogd verkeersplateau aan de Gerrit Bleekerstraat.

De sloop van de school en de terreininrichting van de Campus zullen tijdens de zomervakantie plaatsvinden. Een exacte planning van de andere werkzaamheden is nog niet duidelijk. Wanneer bekend is welke aannemer de werkzaamheden gaat uitvoeren, zal een inloopmoment worden georganiseerd. De aannemer geeft dan uitleg over de planning van de werkzaamheden en wat dit betekent voor de bewoners.

Vragen

Als u vragen hebt over de reactienotitie en het inrichtings- en verkeersplan dan kunt u contact opnemen met dhr. T. Reitsma via telefoonnummer 0519-298888.