U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Verkiezingen 2021: Uw stem per brief uitbrengen

Op 17 maart 2021 worden de  verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer gehouden.

In verband met de maatregelen tegen het coronavirus zal dat dit jaar anders gaan dan andere jaren. Speciaal voor risicogroepen zijn er maatregelen genomen.
Als u 70 jaar of ouder bent, kunt u bij deze Tweede Kamerverkiezing ook per brief stemmen. Alles wat u hiervoor nodig heeft, ontvangt u met de post.

Stempluspas

Tussen 10 februari en 3 maart 2021 ontvangt u een envelop met daarin uw stempluspas. Dit is een speciale stempas voor 70-plussers. Met deze stempluspas kunt u uw stem uitbrengen in het stemlokaal, of iemand machtigen om uw stem voor u uit te brengen, of uw stem per brief uitbrengen. Bewaar uw stempluspas goed.

Heeft u uw stempluspas op 3 maart 2021 niet ontvangen of bent u uw stempluspas kwijt? Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw gemeente en vraag een vervangende stempluspas aan. Dat kunt u schriftelijk of telefonisch doen tot en met vrijdag 12 maart 2021.

Documenten om uw stem per brief uit te brengenTussen 26 februari en 11 maart ontvangt u een tweede envelop. Daarin zitten de documenten waarmee u uw stem per brief kunt uitbrengen:

  • een briefstembiljet;
  • een envelop voor het briefstembiljet;
  • een retourenvelop;
  • uitleg over het stemmen per brief.

Heeft u op 11 maart de tweede envelop met de documenten om uw stem per brief uit te brengen nog niet ontvangen? Neem dan contact op met uw gemeente.

Afgifte briefstem

Heeft u gestemd met behulp van uw briefstem? Doet u deze dan bij voorkeur op de post met de bijgevoegde gratis retourenvelop. Wij raden u aan om dit uiterlijk 12 maart a.s. te versturen. U kunt uw stem ook afgeven op het speciale afgiftepunt. Dit is gevestigd in het gemeentehuis in Dokkum aan de Koningstraat 13 in Dokkum. U kunt hier tot en met 17 maart terecht. De openingstijden van het afgiftepunt zijn:

  • op werkdagen van woensdag 10 maart tot en met dinsdag 16 maart 2021 van 09.00 tot 17.00 uur
  • op de dag van de verkiezingen (woensdag 17 maart 2021) van 07.30 tot 21.00 uur.

Voor informatie kunt u terecht op www.elkestemtelt.nl