Belangrijke notificatie

In verband met een verbouwing is het gemeentehuis in Dokkum vanaf 1 juli tijdelijk gesloten. Vanaf 4 juli kunt u voor burgerzaken terecht op het gemeentehuis in Kollum. Voor een beperkt aantal producten kunt u terecht in Damwâld.

Wagenpark gaat over op schonere diesel

Dieselvoertuigen van de gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân die rijden in en om Kollum en Ferwert, gaan over op de schonere diesel HV100. De huisvuilwagens van beide gemeenten rijden hier al op. Deze diesel zorgt voor 89% minder CO2-uitstoot, zorgt voor een betere luchtkwaliteit en is beter voor de motor.

HvO100 is een duurzaam alternatief voor diesel

Het is een bijna CO2-neutraal alternatief voor diesel. HVO100 staat voor 100% Hydrotreated Vegetable Oil en wordt gewonnen uit voornamelijk plantenresten, afval- en restgrondstoffen en ander organisch materiaal.

Waarom is HVO100 CO2-neutraal?

Planten hebben CO2 uit de atmosfeer opgenomen en daardoor vindt er compensatie plaats voor wat er door verbranding in de dieselmotor wordt uitgestoten. De reductie van CO2 is maar liefst 89%. De gebruikte planten worden niet speciaal voor dit doel verbouwd, maar als restmateriaal verwerkt.

Betere luchtkwaliteit door schonere verbranding

Een belangrijk kenmerk is de hogere verbrandingswaarde ten opzichte van synthetische diesel, zodat er een betere en schonere verbranding in de motor plaatsvindt. Dit resulteert in een aanmerkelijke reductie van de uitstoot van stikstof (-9%), koolmonoxide (-24%), roet en fijnstof (-33%).

Met de overgang draagt de gemeente bij aan het reduceren van CO2

De kosten voor de schonere diesel zijn iets hoger. Op dit moment is HVO100 12,5 cent per liter duurder. Daar tegenover staat dat de filters en injectoren van de voertuigen wel langer meegaan.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met ons op via telefoonnummer (0519) 29 88 88.