U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina. 

Wegafsluitingen

De gemeente Noardeast- Fryslân start binnenkort met de jaarlijkse asfaltonderhoudswerken, waarbij nieuwe asfalt- en slijtlagen zullen worden aangebracht op delen van onderstaande wegvakken: 

 • Hallum – Jipperdastrjitte
 • Hallum – Mariëngaarderweg
 • Hallum – Hijumerweg
 • Marrum - Jepmaloane
 • Marrum – Keekmaloane
 • Marrum – Hoge Herenweg
 • Marrum - Ozingaloane
 • Ferwert – Molenlaan
 • Hegebeintum – De Wym
 • Wânswert – Sketterdyk
 • Wânswert – Wirdsterterp
 • Lichtaard – Reinder Brolsmawei
 • Reitsum – Flieterpsterdyk
 • Reitsum – De Houwen
 • Kollum – Van Limburg Stirumweg/Tochmalaan
 • Kollumerzwaag – Foarwei
 • Anjum – Skânswerwei
 • Dokkum - Damwâldsterreedsje
 • Engwierum – Bûtendykswei
 • Ee - Tibsterwei

Delen van deze wegvakken zullen één tot meerdere dagen worden afgesloten voor het doorgaande verkeer. De werkzaamheden en afsluitingen zullen plaatsvinden in de periode van 7 juni t/m 24 september juli (week 23 t/m 38). 

Aanwonenden of bedrijven die hier overlast van kunnen ondervinden zullen vooraf aan de werkzaamheden worden benaderd om de uit te voeren werkzaamheden goed af te stemmen i.v.m. bedrijfsvoering etc.


Het verkeer zal indien nodig d.m.v. bebordingen en/of verkeersregelaars tijdelijk worden omgeleid. Voor bestemmingsverkeer blijven de aanliggende percelen in overleg bereikbaar.
Voor eventuele vragen omtrent deze afsluitingen kunt u terecht bij de heren W. Dijkstra/W. Hoeksma (gemeente via 0519 298888) en/of W. Sierksma (aannemer KWS via 06 50226209).