Werk aan de N358 Holwerd - Metslawier

De provincie Fryslân is in de gemeente Noardeast-Fryslân op meerdere plekken tegelijk bezig. 
Vanaf maandag 25 februari gaan zij aan de slag in Holwerd met het kruispunt Grândyk en Fiskwei. Tegelijkertijd worden ook de kruispunten bij Wierum-Hantumhuizen en Niawier-Oosternijkerk aangepakt.

Deze werkzaamheden vinden plaats in week 9-14. Vanaf week 15 start het herbestraten bij Holwerd. Voor het kruispunt Grândyk en Fiskwei geldt dat het kruispunt maximaal drie keer een dag gestremd wordt. Het kruispunt, afslag naar Wierum, één weekend. En het kruispunt, afslag naar Oosternijkerk, ook één weekend. Voor het herbestraten van Holwerd geldt een langere stremming.

Er vinden binnenkort meer werkzaamheden plaats tussen Oosternijkerk-Metslawier. 

Meer informatie

Ga voor actuele informatie naar: www.fryslan.frl/werkaanden358 of lees de nieuwsbrief:
Nieuwsbrief Holwerd – Metslawier - februari 2019.pdf