Werkzaamheden Gerrit Bleekerstraat Kollum

In de periode van maandag 6 mei t/m 29 mei 2019 vinden er werkzaamheden plaats aan de Gerrit Bleekerstraat te Kollum. Het gaat om het gedeelte vanaf de Harddraversbaan tot aan de kruising met de Tjerk Hiddesstraat

Campus

In verband met het bereikbaar maken van de nieuwe Campus wordt het gebied rondom de Campus anders ingericht om een veilige ontsluiting te krijgen. Op de Gerrit Bleekerstraat zal een verhoging worden aangelegd en een 'tút en d'r út-zone'.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen en aanbrengen van nieuwe verhardingen van de rijbaan en de voetpaden. Tijdens de werkzaamheden gebruikt de aannemer graafmachines, shovels, en vrachtwagens. De machinisten en chauffeurs zien veel maar niet alles. Kom daarom niet in de buurt van de machines.

Stremming en omleiding

Om de werkzaamheden goed en veilig te laten verlopen wordt het genoemde gedeelte voor alle doorgaand verkeer afgesloten. Het verkeer wordt dan via andere wegen omgeleid. Dit wordt met borden aangegeven. De bushalte aan de Tjerk Hiddestraat blijft bereikbaar voor het openbaar vervoer.

Geprobeerd wordt de overlast tot een minimum te beperken. Afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden wordt de stremming en de bijbehorende omleidingsroute zoveel eerder als mogelijk en zoveel later als nodig opgeheven.