Kan uw bezoek aan het gemeentehuis wachten? Stel uw bezoek dan uit!
U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Dokkum.
Meer informatie, o.a. over de aangepaste dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus.

Werkzaamheden op NAM-locatie Anjum

Op de NAM-locatie te Anjum (Healbeamswei) worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.
In de afgelopen tijd zijn al voorbereidende activiteiten uitgevoerd. In de komende weken wordt een nieuwe compressor geplaatst.

De onderhoudswerkzaamheden starten op 23 maart 2020 en nemen ongeveer 5 weken in beslag. 
Op 23, 24 en 25 maart wordt gas afgefakkeld. Gedurende de onderhoudsstop wordt er 24 uur per dag gewerkt, daarvoor is in de nacht de verlichting op de locatie aan. 

Wat kunt u er verder van merken?

Om veilig te kunnen werken wordt de gehele installatie gasvrij gemaakt. Daardoor brandt de fakkel met een grotere vlam dan gebruikelijk. 
Gedurende de werkzaamheden is er een toename in transporten voor de aan- en afvoer van materieel en materiaal. Er worden ongeveer 100 extra medewerkers te werk gesteld. Eventuele overlast wordt getracht tot een minimum te beperken. 

Contact

Voor vragen of meer informatie kunt u 24 uur per dag telefonisch terecht bij de centrale meldkamer van de NAM op telefoonnummer 0592-36 40 00 of op de website nam.nl.