Belangrijke notificatie

In verband met een verbouwing is het gemeentehuis in Dokkum vanaf 1 juli tijdelijk gesloten. Vanaf 4 juli kunt u voor burgerzaken terecht op het gemeentehuis in Kollum. Voor een beperkt aantal producten kunt u terecht in Damwâld. Maakt u wel eerst een afspraak voordat u naar het gemeentehuis komt? Dit kan telefonisch of via de website.

Wethouder Aant Jelle Soepboer op kennismakingsbezoek in Bornwird-Raard

Leefbaarheid, organisatie dorpsfeesten, verkeersveiligheid. Dit zijn onderwerpen die aan de orde kwamen tijdens een bezoek van wethouder Aant Jelle Soepboer in het dorpshuis van Bornwird-Raard. Hij ging in gesprek met vertegenwoordigers van dorpsbelang, de Oranjevereniging en het dorpshuisbestuur.

Leefbaarheid

Eén van de belangrijkste onderwerpen in het gesprek is de zorg over de leefbaarheid in de toekomst. Er zijn steeds minder vrijwilligers te vinden voor het organiseren van activiteiten. Ook komen er steeds minder bezoekers in het dorpshuis, maar de kosten worden door de hoge energielasten en onderhoud wel hoger. De wethouder heeft gevraagd om met elkaar na te denken over de vraag: wat bindt Raard-Bornwird? Ga in gesprek met de jeugd: zij zijn een belangrijke factor voor de toekomst.

Organisatie dorpsfeesten

Het organiseren van activiteiten wordt steeds ingewikkelder. Bijvoorbeeld door de toenemende regelgeving. Dit maakt het niet aantrekkelijk om als vrijwilliger aan de slag te gaan. Velen haken af als ze horen wat er allemaal bij komt kijken om een feest te organiseren. De kosten nemen ook toe. Zo worden dranghekken en containers nu door de dorpen zelf geregeld, voorheen door de gemeente.

Wethouder Soepboer begrijpt hun zorg en hoort dit in meerdere dorpen terug. Het college wil hier op inzetten en heeft in de begroting ruimte gemaakt voor een methode om gemakkelijker vergunningen en subsidies aan te kunnen vragen. In november doet de raad een uitspraak over dit voorstel.                    

Verkeersveiligheid

Er komt steeds meer verkeer door Raard. Dorpsbelang vraagt hier aandacht voor vanwege de verkeersveiligheid. De drempels aan de Van Kleffenswei zorgen niet voldoende voor het verminderen van de snelheid. Veel verkeer rijdt via de zijkant van de weg half over de drempels. Dit zorgt voor geluidsoverlast en onveilige situaties van fietsers. Wethouder Aant Jelle Soepboer neemt de wens mee in het college om hierover met de gemeente in gesprek te gaan.

Woningbouw

Raard en Bornwird liggen dicht tegen Dokkum aan en is hierdoor een populaire woonbestemming. Dorpsbelang mist al jarenlang perspectief op woningbouw: bij nieuwbouw lopen belangstellenden voortdurend tegen langdurige processen aan. Er komen geen extra huurwoningen, de corporatie breidt niet uit in de kleinere kernen. Hierdoor trekken jongeren noodgedwongen weg. Dit heeft ook impact op de leefbaarheid. Bornwird-Raard zit in de vervolgfase van het woonprogramma van de gemeente.

It kolleezje fynt de leefberens yn doarpen hiel wichtich. Seker yn lytsere kearnen. It wie in noflik petear yn in bysûnder kluster fan prachtige kearnen, zegt wethouder Aant Jelle Soepboer.

 

De bezoeken aan de dorpen zijn een onderdeel van de nieuwe aanpak van het huidige college: de contactwethouder onderhoudt, samen met de dorpencoördinator, nauw contact met de dorpen en wijken binnen onze gemeente. Tijdens dit bezoek komen er allerlei onderwerpen aan de orde.